Přehled novinek a změn ve verzi 2

Upozornění: Tohle vlákno je hodně staré a informace nemusí být platné pro současné Nette.
David Grudl
Nette Core | 8074
+
0
-

Do finální verze 2.0 vás čeká velká řada významných novinek. Tady je přehled toho, co už v repozitáři najdete. Seznam budu postupně aktualizovat. Viz také roadmap.

Aby tu byl trošku pořádek, poprosím diskutující, aby na samostatná témata jako jsou feature requesty, bug reporty, podpora XML, apod zakládali samostatné témata.

Nové jmenné prostory

Application

 • vylepšená adresářová struktura
 • do šablon se automaticky předává User v proměnné $template->user (pokud proměnnou používáte jinak, nevadí, prostě ji přepíšete).
 • pokud nepoužíváte vlastní ErrorPresenter, zobrazí výchozí srozumitelné chybové hlášky pro HTTP chyby 4×x, 403, 404, 405, 410 and 500
 • do Error presenteru se nyní přenáší persistentní parametry
 • v masce Route lze uvádět výchozí hodnoty new Route('<presenter=Homepage><action=default>')
 • druhý parameter Route může být řetězec ve tvaru Presenter:action, viz jednodušší routování
 • lze vytvářet MultiRouter pro konkrétní modul (specifikovaný v konstruktoru)
 • konfigurace INI nahrazeny za Neon, obdoba YAML
 • DownloadResponse podporuje navazování pro velké soubory (thx Ondrej Mirtes)
 • a pozor BC break:
  • změna rozhraní IRouter, druhý parametr methody constructUrl() je nyní objekt Nette\Http\Url.
  • proměnná $baseUri v šabloně odpovídá $basePath doplněné o protokol a doménu.
  • IPresenterLoader nahrazen za IPresenterFactory
  • IPresenterResponse::send() přijímá parametry Nette\Http\IRequest a IResponse)

Šablony

 • chybné makra v šabloně se vizualizují v Laděnce, zobrazí se šablona s označeným řádku
 • syntax všech maker byla sjednocena a rozšířena: o zjednodušený zápis podmínek {=$var ? item} a polí {=[a, b, c]|join:' '}
 • nová makra {first}, {last} a {sep} usnadňující iterace a {l} a {r} pro zápis levé nebo pravé složené závorky
 • vylepšení doznala makra {cache} … {/cache}, včetně podmíněného kešování via {cache if => ...}
 • vylepšena byla makra {var ...} a {default ...}, je možné používat intuitivnější zápis {var $prom = 123, $name = ahoj}.
 • nová atributová makra n:class a n:href a univerzální n:attr-xxx="..." příklad: <li n:class="item, $iterator->odd ? odd : even, $selected ? selected">
 • dokonce lze použít i komentář {var $prom = 123 /*, $name = ahoj*/}
 • rozvinutí proměnné pole {link default $id, (expand) $args, lang => cs}
 • obecně je preferovaný zápis {control ...} před {widget ...} a {var ...} před {assign ...}
 • deprecated jsou makra {attr}, {assign}, {widget}
 • pro soubory se šablonami je preferovaná přípona .latte
 • existenci bloku lze testovat makrem {ifset #block}
 • a pozor BC break:
  • v Nette\Templating se přejmenovala třída Template → FileTemplate a BaseTemplate → Template
  • šablony musí být v UTF-8
  • makra se nyní nesmí křížit

Nette\Database

 • zcela nová vrstva pro práci s databází (dokumentace)

Nette\Diagnostics – ano, i tak dokonalé stvoření jako je Laděnka lze ještě vylepšovat :-)

 • stránka „bluescreen“ doznala vizuálního faceliftu
 • chytřejším způsobem rozhoduje, který zdrojový kód z debug-trace bude vykreslen rozbalený, případně který se přeskočí
 • pomocí Nette\Diagnostics\Debugger::$scream = TRUE lze potlačit potláčení chybových zpráv operátorem shut-up (@)
 • v případě fatální chyby v produkčním režimu místo prázdné obrazovky ukáže univerzální srozumitelnou chybovou hlášku
 • u všech zalogovaných chyb uvádí URL, na kterém k chybě došlo
 • přidána metoda Debug::log($message [, $priority]), která slouží k zalogování textové zprávy nebo výjimky. Pokud je jako druhý parametr uveden Debug::ERROR, bude informace o chybě odeslána také emailem (samozřejmě jen jednou)
 • zároveň je deprecated původní Debug::processException(), takže ji nahraďte za Debug::log($exception, Debug::ERROR)
 • kliknutím na jméno souboru jej otevřete ve vašem editoru
 • Debug lze nyní konfigurovat pomocí statických proměnných, tedy nejen jednorázově při volání metody enable()
 • jde konkrétně o proměnnou Debug::$email, jejíž nastavení aktivuje odesílání emailů
 • dále o proměnnou Debug::$logDirectory, která určuje adresář, kam se bude logovat. Jejím nastavením se logování aktivuje. Pokud se adresář neurčí a jsme v produkčním režimu, detekuje se automaticky podle aktualizované adresářové struktury.
 • POZOR: nyní se tedy neurčuje soubor s logem, ale adresář s logy. Pokud používáte druhý parametr metody enable(), upravte si jej.
 • detekce vývojářského/produkčního prostředí funguje s proxy servery
 • příjemná vychytávka: „bluescreen“ se nesnaží zahazovat výstup v output bufferu, naopak vše vypíše a vykreslí se přes něj. Skrývat a zobrazovat jej můžete stiskem klávesy ESC. Silně návykové :-)
 • podpora FirePHP byla nahrazena za FireLogger (pozor, vyžaduje FireLogger 0.9) (viz také otevírání souborů z FireLoggeru ve vašem editoru)
 • …a samozřejmě ve verzi 2 je Debug Bar

Formuláře Nette\Forms:

 • InstantClientScript nahrazen za Unobtrusive JavaScript (stále ve vývoji, validování vyžaduje načíst skript via <script src=".../netteForms.js"></script>)
 • přidána podpora pro HTML5 (tyto změny nejsou konečné)
 • přidán validátor Form::IMAGE pro jpg/png/gif soubory a validátor Form::PATTERN
 • vylepšená validace Form::URL
 • odstraněna podpora jiných než UTF-8 kódování
 • a možný BC break: getValues() vrací místo pole objekt ArrayHash (chová se jako pole)

Cache

 • Nette\Caching: tagy a priority nejsou natvrdo ukládány do SQLite databáze, ale o úložiště se stará libovolný ICacheJournal (thx Panda). V tuto chvíli se testuje FileJournal, který nevyžaduje žádné databázové rozšíření (thx Jakub Kulhan a Jakub „acci“ Onderka)
 • klíče používané v cache už nemusí být jen (krátké) řetězce, ale cokoliv, například pole
 • přidán Nette\Caching\Storages\MemoryStorage udržující data v paměti po dobu požadavku
 • nová metoda Cache::call() pro snadné kešování výsledků funkcí

Další

 • nové třídy Nette\Utils\Finder a SmtpMailer
 • String: přidány metody length(), compare(), toAscii(), random(), firstUpper()
 • pro bezpečné regulární výrazy přidány metody String::split(), String::match(), String::matchAll()String::replace(), ArrayTools::grep()
 • ze stejného důvodu přidána třída Nette\Utils\Json s metodamy encode() a decode()
 • Nette\Utils\Html podporuje datové atributy a má novou funkci addAttributes()
 • nová fce Nette\Utils\MimeTypeDetector::fromFile($file) zjišťuje mime type souboru a fromString($s); nicméně v PHP 5.3 používejte finfo_file(finfo_open(FILEINFO_MIME_TYPE), $file); (platí i pro 0.9)
 • Image::rotate(…) rotuje přímo aktuální obrázek namísto toho, aby rotovaný vracelo
 • Image defaultně úkládá soubory s průhledností
 • RobotLoader podporuje v netterobots.txt podadresáře (thx Panda) a detekuje přesunuté soubory (thx Jan Tvrdík)
 • RobotLoader mnohem inteligentněji pracuje s cache, téměř by nemělo být potřeba cache mazat
 • rozhraní IAuthenticator dostává v parametru $credentials pole všech parametrů, tak jak je předáte metodě User::login(...). Pozor! jméno a heslo je tak pod klíčy 0 a 1. Pokud používáte konstanty IAuthenticator::USERNAME a PASSWORD, netřeba nic v kódu upravovat.
 • Permission: interface IPermissionAssertion nahrazen callbackem
 • loader.php defineje konstanty NETTE, NETTE_VERSION_ID & NETTE_PACKAGE, NETTE_DIR (platí i pro 0.9)
 • loader.php také resetuje direktivy error_reporting (na E_ALL + E_STRICT), iconv.internal_encoding, mbstring.internal_encoding na UTF-8
 • Nette\Tests zcela přepracován, odstraněny dumpy() a používají se jen asserce (platí i pro 0.9)
 • přejmenováno a přepsán Nette\IO\SafeStream → Nette\Utils\SafeStream a registruje se automaticky
 • díky novému generátoru API dokumentace je konečně plnohodnotná dokumentace pro PHP 5.3 verzi. Nyní ji najdete přímo v distribučním archívu.
 • vizuálním faceliftem prošly příklady v examples, Laděnka, skeleton i Requirement Checker
 • Nette\Http\Session vyžaduje pro konfiguraci přítomnost funkce ini_set. Pokud funkce není k dispozici, vyhodí výjimku. Dá se tomu předejít nastavením proměnné Nette\Framework::$iAmUsingBadHost = TRUE.
 • Nette\Object podporuje write-only properties
 • změna licence na BSD, GPL2, GPL3
 • a pozor BC break:
  • třída ImageMagick přesunuta do doplňků

Depencency injection:

 • Application je nezávislá na Environment
 • Nette\Caching je nezávislé na Environment
 • RobotLoader je nezávislý na Environment
 • globální RobotLoader je dostupný přes Environemnt::getRobotLoader()
 • Nette\ServiceLocator byl nakonec přejmenován na Nette\DI\Context
 • Nette\Http\Request je nezávislá na superglobálních proměnných; akutální HttpRequest generuje továrnička RequestFactory
 • Environment::getVariable() při dotazu na nedefinovanou proměnnou vyhodí výjimku, pokud tedy druhým parametrem nedefinujeme výchozí hodnotu
 • aby bylo Nette méně magické, zmizelo i těch pár zbývajících předdefinovaných proměnných prostředí: encoding, lang, cacheBase, tempDir, logDir. Jak se poslední dvě nastavují viz příspěvek o nové adresářové struktuře

Distribuce na stránce download:

 • verze 0.9 stable je ověřená, ale už nevyvíjená. Nový projekt bych na ní spíše nezakládal, protože přechod na verzi 2 bude nejsložitější.
 • verze 2.0 alpha by měla být plně funkční a použitelná na ostrém prostředí, označení „alpha“ zde znamená, že do vydání finální verze se některé vlastnosti ještě změní (třeba i zásadně). Přechod však bude snadnější než z verze 0.9, nový projekt bych proto doporučil zakládat na ní.
 • verze 2.0 dev je snapshotem repozitáře, obsahuje všechny novinky, ale i všechny aktuálně rozpracované věci. Použití doporučuji pouze zkušeným Nettistům. Jejím používám pomáhají testovat a vyvíjet framework.
vrana
Člen | 131
+
0
-

Inspirován Xdebugem a Symfony frameworkem jsem do Nette\Debug přidal možnost při výpisu chyby vytvořit odkaz, který v editoru otevře soubor, ve kterém došlo k chybě. Povolení této možnosti na straně Nette je jednoduché:

<?php
Nette\Debug::$editorLink = "editor:%filename:%line";
?>

Ve Firefoxu je protokol potřeba povolit pomocí network.protocol-handler.expose.editor nebo network.protocol-handler.expose-all v about:config, defaultně by to ale mělo být zapnuté. Ve Windows je potřeba protokol zaregistrovat v registrech:

REGEDIT4

[HKEY_CLASSES_ROOT\editor]
@="URL:editor Protocol"
"URL Protocol"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\editor\shell\open\command]
@="\"C:\\Program Files\\PHP\\php.exe\" \"C:\\Program Files\\PHP\\editor.php\" \"%1\""

A soubor editor.php může vypadat třeba takhle:

<?php
list(, $drive, $filename, $line) = explode(":", $_SERVER["argv"][1]);
$cmd = "C:\\Progra~1\\SciTE\\scite.exe \"-open:$drive:" . addslashes(urldecode($filename)) . "\" -goto:$line";
shell_exec($cmd);
?>

Místo protokolu editor lze zaregistrovat i jakýkoliv jiný protokol, API se ještě může změnit a taky nejspíš změní – pokud si dobře pamatuji, tak %filename David přejmenuje na %file, $editorLink na $editor a možná ještě něco dalšího. Také přislíbil doplnit tuto funkci do souborů zobrazovaných ve stack trace.

Editoval vrana (25. 9. 2010 23:20)

David Grudl
Nette Core | 8074
+
0
-

Šablony v Latte musí být zapsány v UTF-8 a makra se nesmí křížit. Pokud k tomu dojde, budete upozorněni výjimkou (a jistě oceníte, že součástí Laděnky je i výpis šablony s označením odpovídajícího řádku).

Zároveň je také nutné uzavírat makra stejnou značkou, jakou byly otevřeny. Mohlo by to způsobit komplikaci v případě dvojice např. {ifCurrent} nebo {ifset}...{/if}, kterou je třeba nahradit za {ifset}...{/ifset}.

Pro kontrolu šablon můžete využít nástroj Code Checker dodávaný v distribuci.

crempa
Člen | 198
+
0
-

Tak jo zase budu za otravnyho rejpala, ale existuje nejaka predstava o oprave nahlasenych bugu predevsim v sekci ajaxu? Konkretne pak treba dynamicke snippety, include vs snippet nebo problem s predavanim parametru komponentam a renderem?

Cert vem dokumentaci, nove formulare a database vrstvu… to jsou fajn veci ktere fw potrebuje, ale kdyz nejde to co slo v 0.9 tak se pak tezko switchuje a nebo realizuje neco komplexnejsiho..

btw: co takhle stanovit donation za kterou se dane chyby vyresi, jsem pripraven prispet :)

David Grudl
Nette Core | 8074
+
0
-

Upozorňuji na možné BC breaky z posledních týdnů:

 • Form::getValues() nevrací klasické pole, ale objekt ArrayHash, který se jako pole umí chovat. Pokud potřebujete výsledek přetypovat na pole, lze použít klasické (array) $values přetypování. Tahle úprava může být zrádná, doporučuji vyhledat v kódu getValues() a zkontrolovat, jak se s výsledkem nakládá, nebo rovnou upravit $form->getValues() za (array) $form->getValues()
 • IPresenterLoader nahrazen za IPresenterFactory s upraveným rozhraním pro potřeby dependency injection
 • rozhraní IPresenterResponse::send() nyní očekává dva parametry, Nette\Web\IHttpRequest a IHttpResponse
 • Nette\Image standardně ukládá obrázky s průhledností
 • třída Nette\ImageMagick byla přesunuta do doplňků, proměnná Image::$useImageMagick odstraněna
mcmatak
Člen | 489
+
0
-

já mám strach, že z 0.9.5 už nebude cesta, sem totálně ztracený v tom jak přejít na 2.0 a to stále čekám, kdy se uklidní vývoj, marketingově totální průser, ani nevím jak se v tom zoorientovat

Patrik Votoček
Člen | 2221
+
0
-

David Grudl napsal(a):

 • Form::getValues() nevrací klasické pole, ale objekt ArrayHash, který se jako pole umí chovat. Pokud potřebujete výsledek přetypovat na pole, lze použít klasické (array) $values přetypování. Tahle úprava může být zrádná, doporučuji vyhledat v kódu getValues() a zkontrolovat, jak se s výsledkem nakládá, nebo rovnou upravit $form->getValues() za (array) $form->getValues()

Jakej to má vlastně důvod/smysl/určení? (nevadí mě to jen bych to rád věděl)

Edit: nestálo by za to nahradit ArrayHashem i Nette\Config\Config ?

Editoval Patrik Votoček (1. 3. 2011 16:31)

Honza Marek
Člen | 1664
+
0
-

Patrik Votoček napsal(a):

$values->item je o dva znaky kratší než $values['item']. Tož to je fajné, ni?

Editoval Honza Marek (1. 3. 2011 16:36)

Patrik Votoček
Člen | 2221
+
0
-

Tak to je ovšem potom killer… :-D

jtousek
Člen | 951
+
0
-

Hezké. :-)

OT: Proč vlastně Form nemá metodu $form->getValue('item');?

Patrik Votoček
Člen | 2221
+
0
-

protože má $form['item']->value;

o5
Člen | 416
+
0
-

Patrik Votoček napsal(a):

protože má $form['item']->value;

To je argument jako prase teda. Nechybi mi tam tedy tolik $form->getValue(‚item‘), ale mozna to zas takova blbost neni. Jako je treba $this->getParam(‚key‘), kterej pokud ‚key‘ neexistuje, vraci NULL (nebo to co je jako $default), misto osetrovani pomoci isset apod. by tohle nakonec nebylo tak bezvyznamny.

Filip Procházka
Moderator | 4668
+
0
-

Ale hloupost. Jak to pracuješ s formuláři, že potřebuješ ošetřovat issetem prvky? A proč si to nenapíšeš?

Nette\Forms\FormContainer::extensionMethod()
Nette\Forms\FormControl::extensionMethod()

;)

Editoval HosipLan (2. 3. 2011 11:39)

o5
Člen | 416
+
0
-

HosipLan napsal(a):

Cetl jsi ten muj prispevek?

Nechybi mi tam tedy tolik $form->getValue(‚item‘)

Editoval o5 (2. 3. 2011 13:26)

Filip Procházka
Moderator | 4668
+
0
-

četl, ale strašně se mi nelibi jenom ten napad

mcmatak
Člen | 489
+
0
-

pěkně jsem si teď dal, když jsem několik hodin strávil nad tím proč najednou app, která vždy fungovala, nejede, protože Identity najednou má property public $id, takže dříve používané
getUser()->getIdentity()->id už nefunguje, protože nešahá do identity->data, ale logicky do své property, ve které ovšem dříve byl username, tudíž všechny vlastní Authenticatory nastavují Identity takto

Identity($data[‚user‘], $roles, $data)

jenomže v nette > 0.9 je nastavení jiné

Identity($data[‚id‘], $roles, $data)

v changelog ani zmínka, je šance že někdy bude existovat changelog na přechod mezi 0.9 a 2.0 ?

ale asi zbytečná otázka co

Honza Marek
Člen | 1664
+
0
-

On ten changelog asi nikdo neumí napsat. Každý zná buď 0.9 nebo 2.0, podle toho co používá.

v6ak
Člen | 206
+
0
-

Hmm, a já tuto stránku považoval za changelog ve srovnání s 0.9. Asi nás David chce naučit automatizované testy, že?

kravčo
Člen | 721
+
0
-

mcmatak napsal(a):

v changelog ani zmínka, …

[2009–12–17] IIdentity::getId() namísto getName()

David Grudl
Nette Core | 8074
+
0
-

Nové jmenné prostory

Přehled všech tříd se změněným názvem:

 • bez prostoru
  • InvalidStateExceptionNette\InvalidStateException
  • NotImplementedExceptionNette\NotImplementedException
  • NotSupportedExceptionNette\NotSupportedException
  • DeprecatedExceptionNette\DeprecatedException
  • MemberAccessExceptionNette\MemberAccessException
  • FatalErrorExceptionNette\FatalErrorException
  • ArgumentOutOfRangeException (zrušeno)
 • Nette
  • IComponentNette\ComponentModel\IComponent
  • ComponentNette\ComponentModel\Component
  • IComponentContainerNette\ComponentModel\IContainer
  • ComponentContainerNette\ComponentModel\Container
  • AmbiguousServiceExceptionNette\DI\AmbiguousServiceException
  • IContextNette\DI\IContext
  • ContextNette\DI\Context
  • ConfiguratorNette\DI\Configurator
  • DebugNette\Diagnostics\Debugger
  • DebugPanelNette\Diagnostics\Panel
  • IDebugPanelNette\Diagnostics\IPanel
  • DebugHelpersNette\Diagnostics\Helpers
  • ITranslatorNette\Localization\ITranslator
  • SafeStreamNette\Utils\SafeStream
  • FinderNette\Utils\Finder
  • ArrayToolsNette\Utils\Arrays
  • JsonNette\Utils\Json
  • NeonNette\Utils\Neon
  • PaginatorNette\Utils\Paginator
  • StringNette\Utils\Strings
  • Tools → rozděleno do tříd Nette\DateTime Nette\Utils\CriticalSection Nette\Utils\MimeTypeDetector
  • CallbackFilterIteratorNette\Iterators\Filter
  • GenericRecursiveIteratorNette\Iterators\Recursor
  • InstanceFilterIteratorNette\Iterators\InstanceFilter
  • MapIteratorNette\Iterators\Mapper
  • RecursiveCallbackFilterIteratorNette\Iterators\RecursiveFilter
  • SmartCachingIteratorNette\Iterators\CachingIterator
 • Nette\Application
  • PresenterRequestNette\Application\Request
  • IPresenterResponseNette\Application\IResponse
  • DownloadResponseNette\Application\Responses\FileResponse
  • ForwardingResponseNette\Application\Responses\ForwardResponse
  • JsonResponseNette\Application\Responses\JsonResponse
  • RedirectingResponseNette\Application\Responses\RedirectResponse
  • RenderResponseNette\Application\Responses\TextResponse
  • CliRouterNette\Application\Routers\CliRouter
  • MultiRouterNette\Application\Routers\RouteList
  • RouteNette\Application\Routers\Route
  • SimpleRouterNette\Application\Routers\SimpleRouter
  • RoutingDebuggerNette\Application\Diagnostics\RoutingPanel
  • LinkNette\Application\UI\Link
  • IRenderableNette\Application\UI\IRenderable
  • ISignalReceiverNette\Application\UI\ISignalReceiver
  • IStatePersistentNette\Application\UI\IStatePersistent
  • IPartiallyRenderableNette\Application\UI\IPartiallyRenderable
  • PresenterNette\Application\UI\Presenter
  • PresenterComponentNette\Application\UI\PresenterComponent
  • PresenterComponentReflectionNette\Application\UI\PresenterComponentReflection
  • ControlNette\Application\UI\Control
  • AppFormNette\Application\UI\Form
  • BadSignalExceptionNette\Application\UI\BadSignalException
  • InvalidLinkExceptionNette\Application\UI\InvalidLinkException
 • Nette\Forms
  • ButtonNette\Forms\Controls\Button
  • CheckboxNette\Forms\Controls\Checkbox
  • FileUploadNette\Forms\Controls\UploadControl
  • FormControlNette\Forms\Controls\BaseControl
  • HiddenFieldNette\Forms\Controls\HiddenField
  • ImageButtonNette\Forms\Controls\ImageButton
  • MultiSelectBoxNette\Forms\Controls\MultiSelectBox
  • RadioListNette\Forms\Controls\RadioList
  • SelectBoxNette\Forms\Controls\SelectBox
  • SubmitButtonNette\Forms\Controls\SubmitButton
  • TextAreaNette\Forms\Controls\TextArea
  • TextBaseNette\Forms\Controls\TextBase
  • TextInputNette\Forms\Controls\TextInput
  • FormGroupNette\Forms\ControlGroup
  • FormContainerNette\Forms\Container
  • IFormControlNette\Forms\IControl
  • DefaultFormRendererNette\Forms\Rendering\DefaultFormRenderer
 • Nette\Caching
  • ICacheStorageNette\Caching\IStorage
  • DummyStorageNette\Caching\Storages\DevNullStorage
  • FileJournalNette\Caching\Storages\FileJournal
  • FileStorageNette\Caching\Storages\FileStorage
  • ICacheJournalNette\Caching\Storages\IJournal
  • MemcachedStorageNette\Caching\Storages\MemcachedStorage
  • MemoryStorageNette\Caching\Storages\MemoryStorage
 • Nette\Config
  • ConfigAdapterIniNette\Config\IniAdapter
  • ConfigAdapterNeonNette\Config\NeonAdapter
  • IConfigAdapterNette\Config\IAdapter
 • Nette\Database\Selector
  • GroupedTableSelectionNette\Database\Table\GroupedSelection
  • TableRowNette\Database\Table\ActiveRow
  • TableSelectionNette\Database\Table\Selection
 • Nette\Loaders
  • LimitedScopeNette\Utils\LimitedScope
 • Nette\Mail
  • MailNette\Mail\Message
  • MailMimePartNette\Mail\MimePart
 • Nette\Reflection
  • ClassReflectionNette\Reflection\ClassType
  • ExtensionReflectionNette\Reflection\Extension
  • FunctionReflectionNette\Reflection\GlobalFunction
  • MethodReflectionNette\Reflection\Method
  • ParameterReflectionNette\Reflection\Parameter
  • PropertyReflectionNette\Reflection\Property
 • Nette\Templates
  • LatteFilterNette\Latte\Engine
  • LatteMacrosNette\Latte\DefaultMacros
  • LatteExceptionNette\Latte\ParseException
  • CachingHelperNette\Caching\OutputHelper
  • TemplateExceptionNette\Templating\FilterException
  • TemplateCachestorageNette\Templating\PhpFileStorage
  • TemplateHelpersNette\Templating\DefaultHelpers
  • TemplateFilters → přesunuto do doplňků
 • Nette\Web
  • HtmlNette\Utils\Html
  • HttpContextNette\Http\Context
  • IHttpRequestNette\Http\IRequest
  • HttpRequestNette\Http\Request
  • IHttpResponseNette\Http\IResponse
  • HttpResponseNette\Http\Response
  • HttpRequestFactoryNette\Http\RequestFactory
  • HttpUploadedFileNette\Http\FileUpload
  • ISessionStorageNette\Http\ISessionStorage
  • SessionNette\Http\Session
  • SessionNamespaceNette\Http\SessionNamespace
  • UriNette\Http\Url
  • UriScriptNette\Http\UrlScript
  • IUserNette\Http\IUser
  • UserNette\Http\User
Patrik Votoček
Člen | 2221
+
0
-

Koukám že už je určen datum vydání 2.0 Beta… bude se aktualizovat Roadmap ?