[2010–09–09] Nette\Web\Html podporuje datové atributy z HTML5 (verze 2)

Upozornění: Tohle vlákno je hodně staré a informace nemusí být platné pro současné Nette.
David Grudl
Nette Core | 8074
+
0
-

V HTML 5 lze používat tzv. datové atributy pro uživatelská data:

<img src="img.jpg" data-max-resize="500x300" />

Obvykle pak hodnoty těchto atributů využivá váš JavaScript. A funguje to ve všech prohlížečích.

Třída Html nyní datové atributy přímo podporuje:

$el = Html::el('div');
$el->data['hello'] = 'world';
// nebo
$el->data('hello', 'world');

echo $el; // <div data-hello="world"></div>

stále přitom funguje staré chování

$el->data = 'simple';
echo $el; // <div data="simple"></div>