[2009–12–17] IIdentity::getId() namísto getName()

Upozornění: Tohle vlákno je hodně staré a informace nemusí být platné pro současné Nette.
David Grudl
Nette Core | 8074
+
0
-

V návaznosti na diskusi na indické Poslední sobotě jsem nahradil IIdentity::getName() za getId().

Něco takového nelze udělat zcela kompatibilně. Předpokládám, že jen málo z vás používá vlastní implementace IIdentity, avšak pokud ano, bude potřeba, abyste do třídy přidali novou metodu getId().

V případě, že používáte výchozí implementaci, tj. třídu Identity a nechcete nic upravovat, nahraďte Identity za zpětně kompatibilní OldIdentity.

Chcete-li přejít na novou Identity, stačí si uvědomit, že první parametr konstruktoru nyní získáte přes getId() nebo přes ->id (namísto getName() nebo ->name) a jeho smyslem je spíš interní ID než jméno uživatele. Jméno můžete tedy nastavit např. třetím parametrem, tedy že v poli bude klíč 'name'. Zároveň ve třídě Identity již neexistuje metoda getName().