Jak zapisovat kód v tomto fóru

Upozornění: Tohle vlákno je hodně staré a informace nemusí být platné pro současné Nette.
David Grudl
Nette Core | 7925
+
+1
-

V tomto fóru se o formátování textů stará Texy a zdrojové kódy je tudíž možné zapisovat obvyklým postupem.

Části kódu a identifikátory uvnitř odstavce uzavírejte do `zpětných uvozovek`.

Celé bloky kódu ohraničte jako znáte z GitHubu:

```php
function importFile($m)
{
  list(, $file) = $m;
  $level = substr_count($file, '/');
  echo "$file\n";
}
```

nebo

```
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}.php -f
RewriteRule .* $0.php [L]
```

Javascript označte jako js, NEON jako neon, HTML do html, což zvýrazní i Latte:

```html
<ul>
 {foreach $items as $item}
 <li><a href="#">{$item}</a></li>
 {/foreach}
</ul>
```

Také je možné PHP kód zapsat prostým vložením mezi značky <?php a ?>:

<?php
function importFile($m)
{
  list(, $file) = $m;
  $level = substr_count($file, '/');
  echo "$file\n";
}
?>

Jak odkazovat do API dokumentace? Dá se použít zkratka

- [[api:Nette\Application\UI\Presenter]]

- ... třída [[Presenter |api:Nette\Application\UI\Presenter]]

Vygenerují tento kód: