Jak zapisovat kód v tomto fóru

před 11 lety

David Grudl
Nette Core | 6849
+
+1
-

V tomto fóru se o formátování textů stará Texy a zdrojové kódy je tudíž možné zapisovat obvyklým postupem.

Části kódu a identifikátory uvnitř odstavce uzavírejte do `zpětných uvozovek`.

Celé bloky kódu ohraničte takto:

/--php
function importFile($m)
{
  list(, $file) = $m;
  $level = substr_count($file, '/');
  echo "$file\n";
}
\--

nebo

/--
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}.php -f
RewriteRule .* $0.php [L]
\--

Také je možné PHP kód zapsat prostým vložením mezi značky <?php a ?>:

<?php
function importFile($m)
{
  list(, $file) = $m;
  $level = substr_count($file, '/');
  echo "$file\n";
}
?>

Nebo ve stylu GitHubu:

```php
  list(, $file) = $m;
  $level = substr_count($file, '/');
  echo "$file\n";
```

Podobně lze zapisovat i JavaScript:

<script type="text/javascript">
function queryMark(url) {
 return (url.indexOf('?') == -1) ? '?' : '&';
}
</script>

Atribut type lze vynechat, tj. stačí kód uzavřít mezi značky <script> a </script>.

NEON zapisujte do značek neon, HTML šablony do značek html, zvýrazňovač respektuje i Latte formát:

/--html
<ul>
 {foreach $items as $item}
 <li><a href="#">{$item}</a></li>
 {/foreach}
</ul>
\--

Jak odkazovat do dokumentace?

Můžete použít jeden ze dvou typů odkazů:

- ...najdete na stránce [[doc:debugging]]

- ...najdete na stránce [[Laděnky | doc:debugging]]

Vygenerují tento kód:

Jak odkazovat do API dokumentace?

- [[api:Nette\Latte\Engine]]

- ... třída [[Engine |api:Nette\Latte\Engine]]

Vygenerují tento kód: