[2010–11–10] Klíče používané v cache už nemusí být jen řetězce

Upozornění: Tohle vlákno je hodně staré a informace nemusí být platné pro současné Nette.
David Grudl
Nette Core | 8074
+
0
-

Klíče používané v cache už nemusí být jen krátké řetězce, ale cokoliv, tedy třeba i pole hodnot:

$cache = Environment::getCache();
$cache[array($text, $opt1, $opt2)] = $value;

Mělo by se tak nejen zjednodušit používání cache, ale řeší to i problém s příliš dlouhými klíči.