Přepis validačního callbacku z PHP 5.3 do 5.2

Upozornění: Tohle vlákno je hodně staré a informace nemusí být platné pro současné Nette.
jann
Člen | 30
+
0
-

Ahoj, mám následující vlastní validátor:

<?php
->addRule(function ($control, $aktualni) {return (substr($aktualni->value,9,1)!=$control->value) ? false : true; }, 'Chybný kód',$form['kd']);
?>

Ten však funguje pouze v PHP 5.3. V dokumentaci je napsáno, že pro PHP 5.2 je nutno použít standardní callback, který se mi však nedaří sestrojit. Navede mě někdo na správnou cestu, jak to zapsat?

Validátor porovná určitý znak z aktuálního formulářového prvku s hodnotou formulářového prvku kd.