autentizace v administraci

Upozornění: Tohle vlákno je hodně staré a informace nemusí být platné pro současné Nette.
mardon
Člen | 59
+
0
-

Chtěla bych si pro svůj web zprovoznit administraci. Vycházela jsem z příkladu CD-collection, přihlašovací formulář mi funguje a přesměruje na /presenters/AdminModule/HomepagePresenter

<?php
class Admin_HomepagePresenter extends Admin_BasePresenter
?>

/presenters/AdminModule/BasePresenter

<?php
abstract class Admin_BasePresenter extends BasePresenter{

  protected function startup()
	{
		// user authentication
		$user = Environment::getUser();
		if (!$user->isAuthenticated()) {
			if ($user->getSignOutReason() === User::INACTIVITY) {
				$this->flashMessage('You have been logged out due to inactivity. Please login again.');
			}
			$backlink = $this->getApplication()->storeRequest();
			$this->redirect('Admin:default', array('backlink' => $backlink));
		}

		parent::startup();
	}
}
?>

z /presenters/AdminModule/HomepagePresenter bych chtěla přejít na /presenters/AdminModule/ServicePresenter, kde chci použít fomulář pro vložení a editaci záznamu v db

<?php

class Admin_ServicePresenter extends Admin_BasePresenter {

  public function renderDefault() {
    $service = new ServiceModel();
    $this->template->service = $service->getService(array('date' => dibi::DESC));

  }

  public function renderEdit($id = 0) {
    $form = $this['serviceForm'];
    if (!$form->isSubmitted()) {
      $service = new ServiceModel();
      $data = $service->getServiceid($id);
      if (!$data) {
        throw new BadRequestException('Record not found');
      }
      $form->setDefaults($data);
    }
  }

  protected function createComponentServiceForm() {
    $form = new AppForm;
    $form->addText('name', 'Název služby:')
        ->addRule(Form::FILLED, 'Název služby.');

    $form->addText('id_cat', 'Kategorie:')
        ->addRule(Form::FILLED, 'Please enter a title.');


    $form->addSubmit('save', 'Save')->getControlPrototype()->class('default');
    $form->addSubmit('cancel', 'Cancel')->setValidationScope(NULL);
    $form->onSubmit[] = callback($this, 'serviceFormSubmitted');


    $form->addProtection('Please submit this form again (security token has expired).');
    return $form;
  }
    public function serviceFormSubmitted(AppForm $form) {
      if ($form['save']->isSubmittedBy()) {
        $id = (int) $this->getParam('id');
        $service = new ServiceModel();
        if ($id > 0) {
          $service->update($id, $form->getValues());
          $this->flashMessage('Služba byla upravena.');
        } else {
          $service->insert($form->getValues());
          $this->flashMessage('Služba byla přidána.');
        }
      }
    }

}
?>

Problémem je , že při zavolání editace v ServicePresenteru mi vyskočí znovu přihlašovací okno tedy systém mě odhlásil, nebo nepoznal , že jsem byl přihlášená.

iguana007
Člen | 970
+
0
-

A jak resis to prihlaseni? Tj. ukaz jak zpracovavas odeslany login form? Tam bude imho chyba.

mardon
Člen | 59
+
0
-
<?phpclass LoginPresenter extends BasePresenter {
  /** @persistent */
  public $backlink = '';  /********************* component factories *********************/  /**
   * Login form component factory.
   * @return mixed
   */
  protected function createComponentLoginForm() {
    $form = new AppForm;
    $form->addText('username', 'Jméno:')
        ->addRule(Form::FILLED, 'Zadejte jméno.');

    $form->addPassword('password', 'Heslo:')
        ->addRule(Form::FILLED, 'Zadejte heslo.');

    $form->addSubmit('login', 'Přihlásit');

    $form->addProtection('Please submit this form again (security token has expired).');

    $form->onSubmit[] = callback($this, 'loginFormSubmitted');

    return $form;
  }  public function loginFormSubmitted($form) {
    try {
      $user = Environment::getUser();
      $user->authenticate($form['username']->getValue(), $form['password']->getValue());
      $this->getApplication()->restoreRequest($this->backlink);
      $this->redirect('Admin:Homepage:');

    } catch (AuthenticationException $e) {
      $form->addError($e->getMessage());
    }
  }


}
?>
Jan Endel
Člen | 1016
+
0
-

A co authentikátor, jak ten vypadá ?

mardon
Člen | 59
+
0
-
<?php

/**
 * My Application
 *
 * @copyright Copyright (c) 2010 John Doe
 * @package  MyApplication
 *//**
 * Users authenticator.
 *
 * @author   John Doe
 * @package  MyApplication
 */
class UsersModel extends BaseModel implements IAuthenticator
{

	/**
	 * Performs an authentication
	 * @param array
	 * @return IIdentity
	 * @throws AuthenticationException
	 */
	public function authenticate(array $credentials)
	{
		$username = $credentials[self::USERNAME];
		$password = md5($credentials[self::PASSWORD]);

		$row = $this->db->fetch('SELECT * FROM users WHERE login=%s', $username);

		if (!$row) {
			throw new AuthenticationException("User '$username' not found.", self::IDENTITY_NOT_FOUND);
		}

		if ($row->password !== $password) {
			throw new AuthenticationException("Invalid password.", self::INVALID_CREDENTIAL);
		}

		unset($row->password);
		return new Identity($row->id,$row);
	}

}
?>