Nette database explorer vazba M:N

Dapler
Člen | 2
+
0
-

Ahoj,
píši aplikaci, kde mám určité výzvy (db tabulka challenges) a uživatele (db tabulka users) vzhledem k tomu, že mezi těmito tabulkami je vazba M:N mám zde ještě tabulku challengeUser, kde mám dva sekundární klíče a to users_id a challenges_id, tyto jsou napojeny na primární klíče tabulek challenges a users. V tabulce challengesUsers mám progres uživatele v určité výzvě, do této tabulky by se v ideálním případě záznam zapsal až ve chvíli, kdy by jí začal plnit. Potřebuji uživateli vypsat všechny výzvy, které ještě nemá úplně splněné, vzhledem k tomu, že už tady jsem se zarazil, protože jsem měl problém k tomu vymyslet vůbec dotaz v SQL, natož v nette database exploreru, který se aktuálně učím stejně jako celé nette, proto jsem se tedy rozhodl, že v challengeUser bude mít prostě vždy každý uživatel záznam s každou výzvou (toto není předmětem dotazu, nicméně pokud by někoho napadlo, jak toto vyřešit tak, aby záznam v challengeUser byl až ve chvíli, kdy začne uživatel plnit, byl bych rád).

Teď k dotazu, potřebuji vypsat uživateli všechny jeho výzvy, kde progres < 10000, jenže narážím už při tvorbě dotazu.

		$responseChallanges = $this->database->table('challengeUser');

    $challanges = array();

    foreach($responseChallanges as $key => $response)
    {
      dump($responseChallanges->users->username);
    }

protože mi to vždy vracelo chybu, přesel jsem k dump pro testování, nicméně jak jsem popisoval strukturu databáze výše, uživatel má aktivní výzvu, proto získám data z challengesUsers, kde je cizí klíč users_id a challenges_id, chci z tabulky users dostat username uživatele s aktivní výzvou, to mi ale vrací chybu:

PHP Warning: Undefined property: Nette\Database\Table\Selection::$users

nenapadá někoho, prosím, v čem by mohla být chyba? Děkujo

m.brecher
Generous Backer | 698
+
0
-

@Dapler

PHP Warning: Undefined property: Nette\Database\Table\Selection::$users

Musíš si vyžádat sloupec na řádku, nikoliv na celé tabulce:

// tohle je špatně
foreach($responseChallanges as $key => $response)
    {
      dump($responseChallanges->users->username);
    }
// toto by mělo být správně, $key bych vyřadil, tabulka nemá id jako primární klíč
foreach($responseChallanges as $response)
    {
      dump($response->users->username);
    }

U spojovací tabulky je potřeba definovat primární klíč jako kombinaci obou cizích klíčů (sekundárních).

Z analytického pohledu je potřeba v databázi zaznamenat entitu ihned, jakmile se o ní v business procesu třeba jen uvažuje. Životní cyklus entity pak řídíš stavovými parametry. Jiný postup, kdy se o entitě již uvažuje, ale nezapíše se do databáze povede rychle k zesložitění kódu.

progres

Progres uživatele v nějaké výzvě je zřejmě klasický business proces, kdy uživatel prochází nějakými fázemi. V první fázi, kdy Ty nechceš záznam do tabulky challengeUser vůbec zapisovat bych tam záznam zapsal s nějakým stavovým polem activated = false. Po aktivaci nastavit activated = true.

Zdá se mi, že tabulka challengeUser není obyčejná spojovací tabulka, ale plnokrevná entita reprezentující nějaký business process. Takže by bylo lepší tam dát samostatný primární klíč id a potřebná data na řízení procesu – stavová pole a nějaké datumy apod…

Editoval m.brecher (6. 2. 1:18)

Dapler
Člen | 2
+
0
-

Děkuji, já tušil, že jsem jen něco přehlédl a bude to volovina ale ať jsem koukal jakkoliv, tak jsem to neviděl :D
Děkuji za rady