Jak nakonfigurovat spuštění skritu jako službu ?

FilipStudený
Člen | 8
+
0
-

Zdravím, potřeboval bych poradit jak zprovoznit skript v adesáři /bin.

Mám vytvořený skript v PHP, který používá knihovnu Ratchet pro vytvoření real-time chatovacího serveru.
Potřeboval bych poradit jak ho zprovoznit v Nette, bylo mi řečeno, že je možné tento skript vložit do adresáře /bin a poté nakonfigurovat Nette tak aby ho spustilo, bohužel nevím jak to provést.

Je možné něco takového provést, bez toho aniž bych musel vytvářet různé Presentery ?

Skript jsem doposud spouštěl z příkazové řádky pomocí:
php server.php

Zde je skript, který chci spustit:

<?php

require 'vendor/autoload.php';

use Ratchet\MessageComponentInterface;
use Ratchet\ConnectionInterface;
use Ratchet\Server\IoServer;
use Ratchet\Http\HttpServer;
use Ratchet\WebSocket\WsServer;

class Chat implements MessageComponentInterface
{
  protected $clients;
  protected $users;
  protected $userConnections;
  protected $database;
  protected $rooms;

  public function __construct()
  {
    $this->clients = new \SplObjectStorage();
    $this->users = [];
    $this->userConnections = [];
    $this->database = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=socialapp', 'root', '');
    $this->rooms = [];
  }

  public function onOpen(ConnectionInterface $conn)
  {
    $this->clients->attach($conn);
    echo "New connection! ({$conn->resourceId})\n";
  }

  public function onMessage(ConnectionInterface $from, $msg)
  {
    $data = json_decode($msg, true);

    if ($data['action'] === 'registerUser') {
      $this->registerUser($from, $data['username']);
      $this->loadMessages($from, $data['username']);
      return;
    }

    if ($data['action'] === 'createRoom') {
      $recipient = $data['recipient'];
      $this->createRoom($from, $recipient);
      $this->loadPreviousMessages($from, $data['room']);
      return;
    }

    if ($data['action'] === 'sendMessage') {
      $room = $data['room'];
      $message = $data['message'];
      $recipient = $data['recipient'];
      $sender = $this->users[$from->resourceId];

      if ($this->roomExists($room) && $this->userInRoom($from, $room)) {
        $this->sendMessage($room, $sender, $message);
        $this->saveMessage($room, $sender, $recipient, $message);
      } else {
        $this->sendMessage($room, $sender, "Room not found or you are not a member of the room: {$room}");
      }

      return;
    }
  }

  public function onClose(ConnectionInterface $conn)
  {
    $this->clients->detach($conn);
    $this->removeUser($conn);
    $this->leaveRoom($conn);
    echo "Connection {$conn->resourceId} has disconnected\n";
  }

  public function onError(ConnectionInterface $conn, \Exception $e)
  {
    echo "An error has occurred: {$e->getMessage()}\n";
    $conn->close();
  }

  protected function registerUser(ConnectionInterface $conn, $username)
  {
    $this->users[$conn->resourceId] = $username;
    $this->userConnections[$username] = $conn;
    echo "User {$username} registered\n";
    $this->loadMessages($conn, $username); // Load messages for the user
  }

  protected function removeUser(ConnectionInterface $conn)
  {
    if (isset($this->users[$conn->resourceId])) {
      $username = $this->users[$conn->resourceId];
      unset($this->users[$conn->resourceId]);
      unset($this->userConnections[$username]);
      echo "User {$username} removed\n";
    }
  }

  protected function createRoom(ConnectionInterface $conn, $recipient)
  {
    $sender = $this->users[$conn->resourceId];
    $room = $this->generateRoomId($sender, $recipient);

    if (!$this->roomExists($room)) {
      $this->rooms[$room] = new \SplObjectStorage();
    }

    $this->rooms[$room]->attach($conn);
    $conn->room = $room;
    echo "Room created: {$room}\n";
  }

  protected function leaveRoom(ConnectionInterface $conn)
  {
    if (isset($conn->room) && isset($this->rooms[$conn->room])) {
      $this->rooms[$conn->room]->detach($conn);
      echo "Connection {$conn->resourceId} has left room: {$conn->room}\n";
    }
  }

  protected function roomExists($room)
  {
    return isset($this->rooms[$room]);
  }

  protected function userInRoom(ConnectionInterface $conn, $room)
  {
    return isset($conn->room) && $conn->room === $room;
  }

  protected function generateRoomId($userId1, $userId2)
  {
    $userIds = [$userId1, $userId2];
    sort($userIds);
    return implode('_', $userIds);
  }

  protected function sendMessage($room, $sender, $message)
  {
    foreach ($this->rooms[$room] as $client) {
      if ($client !== $sender) {
        $client->send(json_encode([
          'sender' => $sender,
          'message' => $message
        ]));
      }
    }
  }

  protected function saveMessage($room, $sender, $recipient, $message)
  {
    $query = "INSERT INTO messages (room, sender, recipient, message) VALUES (:room, :sender, :recipient, :message)";
    $statement = $this->database->prepare($query);
    $statement->bindValue(':room', $room);
    $statement->bindValue(':sender', $sender);
    $statement->bindValue(':recipient', $recipient);
    $statement->bindValue(':message', $message);
    $statement->execute();
  }

  protected function loadPreviousMessages(ConnectionInterface $connection, string $roomID){
    $query = "SELECT sender, message, room FROM messages WHERE room = :room";
    $statement = $this->database->prepare($query);
    $statement->bindValue(':room', $roomID);
    $statement->execute();
    $messages = $statement->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

    foreach ($messages as $message) {
      $sender = $message['sender'];
      $content = $message['message'];
      $room = $message['room'];

      if ($this->userInRoom($connection, $room)) {
        $connection->send(json_encode([
          'sender' => $sender,
          'message' => $content
        ]));
      }
    }
  }

  protected function loadMessages(ConnectionInterface $conn, $username)
  {
    $query = "SELECT sender, message, room FROM messages WHERE recipient = :username";
    $statement = $this->database->prepare($query);
    $statement->bindValue(':username', $username);
    $statement->execute();
    $messages = $statement->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

    foreach ($messages as $message) {
      $sender = $message['sender'];
      $content = $message['message'];
      $room = $message['room'];

      if ($this->userInRoom($conn, $room)) {
        $conn->send(json_encode([
          'sender' => $sender,
          'message' => $content
        ]));
      }
    }
  }
}

$server = IoServer::factory(
  new HttpServer(
    new WsServer(
      new Chat()
    )
  ),
  8080
);

echo "Server started\n";

$server->run();
Marek Bartoš
Nette Blogger | 1120
+
+3
-

Nette ti ho samo nespustí, ale můžeš si jej snadno integrovat do DI, zhruba takto.

Neon

services:
	- Ratchet\Server\IoServer::factory(
		Ratchet\Http\HttpServer(
			Ratchet\WebSocket\WsServer(
				App\Example\Chat()
			)
		),
		8080
	)

Spouštěcí skript, např. /bin/websocket-server

#!/usr/bin/env php
<?php declare(strict_types = 1);

use App\Bootstrap;
use Ratchet\Server\IoServer;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$configurator = Bootstrap::boot();
$container = $configurator->createContainer();
$server = $container->getByType(IoServer::class);
$server->run();
FilipStudený
Člen | 8
+
0
-

Díky, pomohlo mi to