Apitte – optional parametre

jannemec
Člen | 78
+
0
-

Lze nějak nastavit cestu, aby parametr byl volitelný -
@Path("/Ids/{validityDate}")
Kdy by fungovalo
/Ids a datum si skript vezme nějaké dopočtené, dnešní datum naapř.
/Ids/20230731 datum se vezme řetězec 20230731

Tedy kdyby šlo
@Path("/Ids[/{validityDate}]")

Marek Bartoš
Nette Blogger | 1127
+
+1
-

Dřív nešlo, teď nejspíš pořád nejde. Vytvoř si na to extra metodu controlleru