github actions composer install nevytvoří složku vendor

Lukas99
Člen | 8
+
0
-

Ahoj, můj problém se netýká přímo nette ale obecně php a deploy. Snažím se spustit instalaci composeru při deploy na VPS. Mám vytvořený yaml soubor pro deploy, nasazení na server proběhne v pořádku (soubory se nakopírují a v github actions mám zelenou fajfku bez žádných errorů), nicméně se mi složka vendor vůbec nevytvoří. Pokud composer install spustím přímo z terminálu tak funguje (vytvoří se složka vendor se závislostmi). Přikládám yaml soubor pro deploy a výpis z githubu. Děkuji za jakékoliv rady či nasměrování.

name: Deploy

on:
 push:
  branches:
   - master

jobs:
 deploy:
  runs-on: ubuntu-latest

  steps:
   - name: Checkout code
    uses: actions/checkout@v2

   - name: Copy files to VPS
    uses: appleboy/scp-action@master
    with:
     host: ${{ secrets.HOST }}
     username: ${{ secrets.USER_NAME }}
     port: ${{ secrets.PORT }}
     key: ${{ secrets.SSH_PRIVATE_KEY }}
     source: ./*
     target: /var/www/test


   - name: Set up PHP
    uses: shivammathur/setup-php@v2
    with:
     php-version: '7.4'

   - name: Instal dependencies
    run: composer install
Run composer install
 composer install
 shell: /usr/bin/bash -e {0}
 env:
  COMPOSER_PROCESS_TIMEOUT: 0
  COMPOSER_NO_INTERACTION: 1
  COMPOSER_NO_AUDIT: 1
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Verifying lock file contents can be installed on current platform.
Package operations: 7 installs, 0 updates, 0 removals
 - Downloading setasign/fpdi (v2.3.7)
 - Downloading psr/log (1.1.4)
 - Downloading psr/http-message (1.1)
 - Downloading paragonie/random_compat (v9.99.100)
 - Downloading myclabs/deep-copy (1.11.1)
 - Downloading mpdf/psr-log-aware-trait (v2.0.0)
 - Downloading mpdf/mpdf (v8.1.6)
 - Installing setasign/fpdi (v2.3.7): Extracting archive
 - Installing psr/log (1.1.4): Extracting archive
 - Installing psr/http-message (1.1): Extracting archive
 - Installing paragonie/random_compat (v9.99.100): Extracting archive
 - Installing myclabs/deep-copy (1.11.1): Extracting archive
 - Installing mpdf/psr-log-aware-trait (v2.0.0): Extracting archive
 - Installing mpdf/mpdf (v8.1.6): Extracting archive
Generating autoload files
3 packages you are using are looking for funding.
Use the `composer fund` command to find out more!
nightfish
Člen | 475
+
+4
-

@Lukas99 Github Actions moc neznám, ale podle mě si composer install spouští uvnitř Github Actions kontejneru a ne na serveru, na který deployuješ. Ale dokážu si představit, že by to mohlo být správně – composer install spustíš uvnitř GA „lokálně“ a následně aplikaci včetně vendoru nakopíruješ na server… Ale jestli by stačilo krok s composer install přesunout před Copy files to VPS, to ti nepovím.

Lukas99
Člen | 8
+
0
-

nightfish napsal(a):

@Lukas99 Github Actions moc neznám, ale podle mě si composer install spouští uvnitř Github Actions kontejneru a ne na serveru, na který deployuješ. Ale dokážu si představit, že by to mohlo být správně – composer install spustíš uvnitř GA „lokálně“ a následně aplikaci včetně vendoru nakopíruješ na server… Ale jestli by stačilo krok s composer install přesunout před Copy files to VPS, to ti nepovím.

Moc děkuji za pomoc, je to přesně jak říkáte stačilo upravit posloupnost příkazů v deploy.yaml