Apitte OpenApi – Nezobrazují se entity

Menshons
Člen | 1
+
0
-

Dobrý den,
používám apitte/core:0.5 s apitte/openapi:0.5.
Při definování jednotlivých endpointů se mi z nějakého důvodu nezobrazí ve swagger UI panelu request a response entity.
Jsem si vědom, že se jedná o starší verze, bohužel nám rozsáhlost projektu momentálně nedovolí přechod na Nette 3.

Dle dokumentace na dané verzi by neměl být problém. Stejný problém jsem zaznamenal i pokud jsem vkládal objekt přes OpenApi anotaci.
Odkaz na dokumentaci

Konfigurace:

api:
  debug: true
  catchException: true
  plugins:
    Apitte\Core\DI\Plugin\CoreDecoratorPlugin:
    Apitte\Core\DI\Plugin\CoreMappingPlugin:
      request:
        validator: Apitte\Core\Mapping\Validator\SymfonyValidator(@annotations.reader)
    Apitte\OpenApi\DI\OpenApiPlugin:
      definition:
        info:
          title: API
          version: "2.0.0"
      swaggerUi:
        panel: true
    Apitte\Debug\DI\DebugPlugin:
      debug: true

Definice entity:

final class UserLoginRequest extends BasicEntity
{
  /**
   * @var int
   * @Assert\Type(
   *   type="integer",
   * )
   */
  public $userId = 10;

  /**
   * @var string
   * @Assert\NotNull()
   * @Assert\Email(
   * )
   */
  public $email;
}

Definice testovacího endpointu:

  /**
   * Get the most watched videos in 12 hours. The time period can be changed in the time-period parameter.
   *
   * @Path("/most-watched")
   * @Method("POST")
   * @Request(entity="Atreo\Api\Entity\UserLoginRequest")
   * @RequestMapper(entity="Atreo\Api\Entity\UserLoginRequest")
   * @Responses({
     @Response(code="200", description="User logged in.", entity="Atreo\Api\Entity\UserLoginResponse"),
     @Response(code="400", description="Wrong parameters."),
   })
   * @throws Exception
   */
  public function mostWatched(ApiRequest $request, ApiResponse $response): ApiResponse

Zde jsem zkoušel různé varianty s různými anotacemi (Request, RequestMapper, Response), ale swagger žádné parametry nebo response objekt nezobrazí.

Děkuji za případné rady.

Editoval Menshons (19. 5. 2023 12:45)