Notice: Use $presenter->sendPayload() instead of terminate() to send payload

crookslovacko
Člen | 75
+
0
-

Dobrý den,

po nahrání na produkci se mi objevuje notice po nahrávání orázku a obrázek se nenahraje.

Notice: Use $presenter->sendPayload() instead of terminate() to send payload

handle

public function handleuploadimage()
  {
    $files = $this->presenter->getHttpRequest()->getFiles();
    $file = $files['fileimage'];
    $picture_id = $this->presenter->getHttpRequest()->getPost('picture_id');
    $storyboards_id = $this->presenter->getHttpRequest()->getPost('storyboards_id');
    bdump($file);
    if($file->isImage() and $file->isOk()) {
      $file_ext=strtolower(mb_substr($file->getSanitizedName(), strrpos($file->getSanitizedName(), ".")));
      $file_name = $picture_id.$file_ext;
      $file_name_r = $picture_id.'resize'.$file_ext;
      $file->move($this->path.$storyboards_id.'/'.$file_name);
      $image_gd = imagecreatefromjpeg($this->path.$storyboards_id.'/'.$file_name);
      $ratio = 1024 / imagesx($image_gd);
      $height = imagesy($image_gd) * $ratio;
      $new_image = imagecreatetruecolor(1024, intval($height));
      imagecopyresampled($new_image, $image_gd, 0, 0, 0, 0, 1024, intval($height), imagesx($image_gd), imagesy($image_gd));
      imagejpeg($new_image, $this->path.$storyboards_id.'/'.$file_name_r, 90);
      //$image_resize = imagescale ( $image_gd , 1024 , 768 );
      //$image_resize->save(__DIR__ . '../../../www/'.'/'.$storyboards_id.'/'.$file_name_r);
      $this->filmsData->updatePicture($picture_id, array('picture'=>$file_name,
                               'file_ext'=>$file_ext,
                                'max_height'=>$height));
      bdump('jelo123');
    }
  }

Nejhorší je, že absolutně nevím proč lokal OK a produkce nic. Toto je přímo z logu tak nějak už nevím kde víc zjistit.
googl poradil jen jednu zmínku a ta nepomohla Ví někdo radu? Samozřejmě tmp a cache promazáno

<script>
   function uploadimage(){
             let formData = new FormData();
             var d = $('#image')[0].files[0];
             let picture_id = document.getElementById("picture_id").value;
             let storyboards_id = document.getElementById("storyboards_id").value;
             formData.append('fileimage',d);
             formData.append('picture_id',picture_id);
             formData.append('storyboards_id',storyboards_id);
             var link = $('#image').data('href');
             $.ajax({
                type: 'POST',
                url: link,
                contentType: false,
                processData: false,
                data: formData
            });

        };
    </script>

Editoval crookslovacko (19. 1. 2023 19:19)