Plán vydávání nového Nette 4.0

David Grudl
Nette Core | 8107
+
+17
-

V tomto vlákně bych chtěl koordinovat vydání nové vlny knihoven Nette, slangově označované jako Nette 4.0. Tím, že Nette dávno není monolitická knihovna, tak vývoj každé z knihoven jde vlastním tempem a čísla verze se různí. Některé z knihoven jsou již venku, u dalších bych chtěl zahájit testování.

Pro všechny knihovny platí, že minimální požadovaná verze je PHP 8.0.

Aktualizace: nakonec jsem vydal Nette 3.2 s minimální požadovanou verzí PHP 8.1

Již vydané knihovny

Application 3.2
Bootstrap 3.2
ComponentModel 3.1
Caching 3.3
Database 3.2
DI 3.2
Forms 3.2
Http 3.3
Latte 3.0
Mail 4.0
Neon 3.4
PhpGenerator 4.0
RobotLoader 4.0
Routing 3.1
Security 3.2
Schema 1.3
Tester 2.5
Tracy 2.10
Utils 4.0 + Finder

K testování ✅

todo

David Grudl
Nette Core | 8107
+
0
-

Prosím o otestování těchto tří knihoven, ať se můžete brzy posunout do další fáze. Díky!

Utils 4.0 & Finder

Viz vlákno prosím o otestování nette/utils 4.0

Mail 4.0

Třídy SmtpMailer a DkimSigner mají nový konstruktor, kde místo pole $options jsou vyjmenovány jednotlivé parametry. Pokud nevytváříte ručně instance těchto tříd, neměla by vzniknout žádná nekompatibilita.

composer require nette/mail:4.0.x-dev

RobotLoader 4.0

Zrušena podpora pro zastaralý netterobots.txt, jinak by mělo být funkčně totožné. Vyžaduje nette/utils v4.

composer require nette/robot-loader:4.0.x-dev
Petr Parolek
Člen | 455
+
0
-

Ahoj, překvapilo mě, že jsem nemusel moc toho přepisovat, dobrá práce. Hlásím bug při odesílání formulářů:

latte/latte		v3.0.5
nette/application	v3.1.10
nette/bootstrap		v3.2.0
nette/caching		v3.2.2
nette/component-model	v3.0.3
nette/database		dev-master #a740
nette/di		v3.1.1
nette/finder		v3.0.0
nette/forms		v3.1.9
nette/http		v3.2.1
nette/mail		v4.0.0-RC1
nette/neon		v3.4.0
nette/php-generator	v4.0.5
nette/robot-loader	v4.0.0-RC
nette/routing		v3.0.4
nette/safe-stream	v3.0.0
nette/schema		v1.2.3
nette/security		dev-master #71dc
nette/utils		v4.0.0-RC2
tracy/tracy		v2.9.5
Nette\MemberAccessException
Call to undefined static method Nette\Utils\Reflection::getParameterType().

Ukázka kodu:
https://github.com/…f979d9e2430d

Chyba s backtace:
https://github.com/…f979d9e2430d

Editoval Petr Parolek (19. 1. 2023 14:28)

David Grudl
Nette Core | 8107
+
0
-

@PetrParolek díky, opraveno

Petr Parolek
Člen | 455
+
0
-

Už formulář funguje.

Milo
Nette Core | 1283
+
0
-

Mimo nette/mail jsem otestoval vše a na nic jsem nenarazil.

David Grudl
Nette Core | 8107
+
+2
-

Tester 2.5

Prosím o otestování další knihovny a to Testeru.

Verze 2.5 je také určena přímo pro PHP 8. Má nějaké novinky pod kapotou (například korektní zachytávání stderr), kosmetická vylepšení (výpis spouštěných metod u tříd TestCase), možnost pomocí Environment::setupFunctions() vytvořit globální funkci test() (a také setUp() & teardown()), která se používá třeba v testech Nette jako alternativa TestCase. A nakonec Assert::equal() umožňuje nastavit, jestli má či nemá porovnávat pořadí prvků a identitu objektů.

David Grudl
Nette Core | 8107
+
+6
-

Tracy 2.10

Prosím o otestování Tracy 2.10.0. Ta je také určena přímo pro PHP 8 a měla by být zcela kompatibilní s předchozí verzí, jedinou změnou je zrušení podpory již zastaralého FireLoggeru.

Novinkou (ve spojitosti s DI 3.2) je skrývání citlivých informací přímo v náhledech zdrojových kódů: