Vkreslování snippet košíku nefunguje

vanaveno
Člen | 144
+
0
-

Ahojte mám takový problém,:

<?php
  //Add To Cart in Detail Product
  public function createComponentAddToCart(): Form
  {
    $productId = $this->getParameter('productId');
    $this->productItem->productId = $productId;
    $price = $this->priceManager->getPrices()->where('product_id', $productId)->fetch();

    $form = new Form();
    // Choose manufactures
    $form->addInteger('quantity')
      ->setDefaultValue(1)
      ->addRule(Form::MAX, 'Maximální množství je %d.', $price->stock);
    $form->addSubmit('send', 'Koupit');

    $form->onSuccess[] = [$this, 'addToCartSucceeded'];

    return $form;
  }public function addToCartSucceeded(Form $form, $values)
  {
    $product = $this->productManager->getProducts()->get($this->productItem->productId);
    $media = $this->mediaManager->getMediaProduct()->where('product_id', $product->id)->fetch();
    $price = $this->priceManager->getPrices()->where('product_id', $product->id)->fetch();
    $manufacture = $this->manufactureManager->getManufactures()->get($product->manufacture_id);

    $item = new CartItem();
    $item->productId = $product->id;

    $item->title = $product->title;
    $item->manufacture = $manufacture->name;
    $item->itemId = $product->itemId;
    $item->quantity = $values->quantity;
    if ($price->overwrite) {
      $item->pricePerPiece = $this->priceManager->setPriceVat(
        $price->overwrite,
        $price->vat,
        $price->rem,
        $price->autor
      );
    } else {
      $item->pricePerPiece = $this->priceManager->setPriceVat(
        $price->price,
        $price->vat,
        $price->rem,
        $price->autor
      );
    }
    $item->image = $media->file;
    $item->price = $item->quantity * $item->pricePerPiece;
    $currency = $this->priceManager->getPrices()->where('product_id', $product->id)->fetch();
    $item->currency = $currency->currency;

    $rocnik = $this->parameterManager->getParaProduct()->where('product_id = ? AND paraName_id = ?', $product->id, 8)->fetch();
    $item->rocnik = $rocnik->value;

    $this->cartManager->addItem($item->productId, $item);
bdump($this->isAjax());
    if ($this->isAjax()) {
      $this->payload->isModal = true;
      $this->redrawControl("topcart");
    }
  }

/* v šabloně by se měl překreslit */
          {if $sumary > 0}
          <a class="w100 ta-center d-ib fc-fff td-none" n:href=":Front:Cart:default $langId">
            <i class="fas fs-12 fc-eee fa-shopping-basket"></i>

            <div class="ajax count lh-30 ta-center d-ib bg-orangered fc-fff fs-08 br-100">
              {snippet topcart}{$sumary}{/snippet}
            </div>
          </a>
          {else}
          <i class="fas fs-12 fc-eee fa-shopping-basket"></i>
          {/if}

?>

bdump($this->isAjax()); false

Neche se mi to přepisovat. Mám v košíku

<?php
  public function handleRemoveItem($key)
  {
    $this->cartManager->removeItem($key);
    $this->template->items = $this->cartManager->getItems();
    $this->template->totalQuantity = $this->cartManager->totalQuantity;
    $this->template->totalPrice = $this->cartManager->totalPrice;
    $this->template->currency = $this->cartManager->currency;

    $this->redrawControl('wrapper2');
    $this->redrawControl("modal2");
  }
?>

A tohle mi ajax předává

m.brecher
Generous Backer | 794
+
0
-

@vanaveno

Ahojte mám takový problém,:

Popiš ten problém !

A tohle mi ajax předává

Co ten ajax předává ?

vanaveno
Člen | 144
+
0
-

Jedná se o vkládání produktu do košíku: viz zde http://vinarstvi.mhpb.cz/…cz/bila-vina?…, když vložím produkt do košíku, nepřekresluje se mi horní košík, když potom na něj kliknete a dostanete se do něj, tak tam můžete mazat a ajax funguje, akorát to mazání je přes handle signál, vkládání do košíku je viz výše.

m.brecher napsal(a):

@vanaveno

Ahojte mám takový problém,:

Popiš ten problém !

A tohle mi ajax předává

Co ten ajax předává ?

m.brecher
Generous Backer | 794
+
0
-

Používáš knihovnu Naja pro Nette ajax? V html kódu toho vinařství jsem ji neviděl ;)

m.brecher
Generous Backer | 794
+
0
-

Ahoj, teď jsem si všiml, že v html toho vinařství máš:

<script type="text/javascript" src="http://vinarstvi.mhpb.cz/www/js/nette.ajax.js"></script>

To je myslím ta úplně první ajax knihovna pro Nette.

Nejsem znalec Nette, ale ta stará knihovna už asi fungovat nemá šanci.

@jiripudil před pár lety napsal skvělou a v komunitě hojně využívanou knihovnu pro ajax Naja. Aby odkaz/formulář využil ajax z Naja, musí mít css class=„ajax“, to jsem také v tom html vinařství také neviděl.

Doporučuji použít Naja – je na internetu a @jiripudil zveřejnil i skvělé video na youtube jak Naja použít.

Marek Bartoš
Nette Blogger | 1212
+
+2
-

nette.ajax.js pořád funguje, i když nedostává aktualizace. Je lepší přejít, ale tím to nebude.

Snippety ti nemohou fungovat, když nejde o ajaxový request ($presenter->isAjax() === false). Nastuduj si nejdřív, co po tobě nette.ajax.js nebo naja chtějí, aby proběhl request ajaxově.