Jak psát SQL queries v Latte?

David Grudl
Nette Core | 8100
+
+1
-

Ano, Latte se může hodit i pro generování opravdu složitých SQL dotazů :-) S tímhle nápadem přišel Matúš Kvak.

Pokud vytvoření SQL dotazu obsahuje řadu podmínek a proměnných, může být opravdu přehlednější ho napsat v Latte. Velmi jednoduchý příklad:

SELECT users.* FROM users
	LEFT JOIN users_groups ON users.user_id = users_groups.user_id
 	LEFT JOIN groups ON groups.group_id = users_groups.group_id
	{ifset $country} LEFT JOIN country ON country.country_id = users.country_id {/ifset}
WHERE groups.name = 'Admins' {ifset $country} AND country.name = {$country} {/ifset}

V Latte k obsahu přistoupíme jako k prostému textu a vytvoříme escapovací funkci, která bude řetězce escapovat přímo DB driverem. Více na https://latte.nette.org/…ies-in-latte