přenačtení stránky se zachováním vložených SNIPPET

vlkodlak
Člen | 165
+
0
-

Zdravím, rešim teď jednoduchou stránku kde je pár menu a pár šablon. Na jedné z nich provádím úpravu tím, že zaměním vloženou „značku-kotvu“ za obsah. A potřebuji provést refresh stránky a zůstat s načteným obsahem

Příklad

 • Stránka s menu kde si mohu vybrat načtení šablon A.latte, B.latte, C.latte
 • Po načteni stránky B.latte mohu měnit sub-obsah např budu mít
<B>
	<BB>nějaký formulář</BB>
</B>
 • Na sub-stránce (BB) je vložen formulář, který provede SUBMIT a tim se mi stránka překreli na původní tj jen B.latte bez vloženého BB

Rád bych dosáhnout odeslaní formuláře se zachováním umístění načtené stránky … protože je to jednoduchý web chtělo by se mi vyhnout příliš velkého bobtnání ze strany JS např použitim něco jako

$this->redirect(‘B/BB’);

nebo

pomoci snippet a voláním $this->redrawControl("BB");
 • jenže zde se mi nadaři odchytit ten submit formuláře, abych to mohl zpracovat sám a jen překreslit jen kus stránky

formulář na sub stránce BB vytvářim


 protected function createComponentFormEdit($name) {
    $form = new Form($this, $name);

    $form->addText('id', 'Id');
    $form->addText('text', 'Text');

    $form->addSubmit('ok', 'Odeslat')
        ->setAttribute('class', 'btn btn-primary');
    $form->onSuccess[] = array($this, 'formSubmitted');

    return $form;
  }

  public function formSubmitted($dat) {

    $val = $dat->getForm()->getValues();
    $this->flashMessage('Předán text: ' . $val['text'] . ' z formu');
  }
Kamil Valenta
Člen | 771
+
+1
-
$this->redirect('b', ['snippets' => 'BB']);

Prostě si to předej v parametru a pak to vykresli rovnou, nečekej na ajaxové zavolání.