Generování PDF z DOCX šablony

Rndoom04
Člen | 58
+
0
-

Dobrý večer vývojáři,
doufám, že jsem téma nezařadil špatně a někoho to nepohorší. :)

Přicházím s dotazem „Jak s docx šablony vygenerovat PDF?“. Našel jsem skvělou knihovnu phpoffice/phpword. Z docx šablony si vytvořím výsledný soubor (nahraním proměnných za texty a přidáním tabulky) – faktura. Soubor je bez chyb. Avšak váznu u generování PDF. PDFko prostě nevypadá tak, jak by mělo – ani zdaleka. Prosím o radu co dělám špatně.

$sablona = WWW_DIR."/tajna/cesta/sablona.docx";
    $faktura_location_docx = WWW_DIR."/tajna/cesta/vygenerovano/vydane/faktura.docx";
    $faktura_location_pdf = WWW_DIR."/tajna/cesta/vygenerovano/vydane/faktura.pdf";
    $pravodni_tabulka = [
      'typ_faktury' => "Faktura",
      'cislo_faktury' => "1-2021-0001",
      'variabilni_symbol' => "123456789",
      'datum_vystaveni' => "1.1.2021",
      'datum_splatnosti' => "1.2.2021",

      'odberatel_jmeno' => "Jane Doe",
      'odberatel_adresa' => "Adresa 123, 12345 Město",
      'odberatel_stat' => "Česká republika",
      'odberatel_ico' => "123 45 678",
      'odberatel_dic' => "",

      'castka_celkem' => "1.500 Kč",
      'castka_uhrazeno_zalohout' => "0.00 Kč",
      'castka_zbyva_uhradit' => "1.500 Kč",

      'poznamka' => "",
      'poznamka_2' => "",
    ];

    copy($sablona,$faktura_location_docx);

    // Vytvoř tabulku s produkty
    // Vytvoř styly
    $table_style = array(
      'unit' => \PhpOffice\PhpWord\Style\Table::WIDTH_PERCENT,
      'width' => 100 * 50
    );
    $tabulkaPrvniRadek = array('size' => 7, 'bold' => true);
    $tabulkaBunkyStyl = array(
      'borderBottomColor' =>'000000',
      'borderBottomSize' => 1,
      'valign' =>'center',
    );
    $tabulkaBunkyStylText = array(
      'size' => 7,
      'bold' => false,
    );

    // Zarovnání
    $cellVCentered = array('valign' => 'center');
    $cellHCenter = array(
      'alignment' => \PhpOffice\PhpWord\SimpleType\Jc::CENTER,
      'spaceBefore' => 50,
      'spaceAfter' => 50
    );
    $cellHLeft = array(
      'alignment' => \PhpOffice\PhpWord\SimpleType\Jc::LEFT,
      'spaceBefore' => 50,
      'spaceAfter' => 50
    );
    $cellHRight = array(
      'alignment' => \PhpOffice\PhpWord\SimpleType\Jc::RIGHT,
      'spaceBefore' => 50,
      'spaceAfter' => 50
    );

    // Vytvoř element
    $phpWord = new \PhpOffice\PhpWord\PhpWord();
    $phpWord->addTableStyle('produktyTable', $table_style);
    $section = $phpWord->addSection();
    $table = $section->addTable('produktyTable');

    // Přidej tabulce „hlavičku” (první řádek)
    $table->addRow();
    $table->addCell(5550,$tabulkaBunkyStyl)->addText("Označení zboží, či služby", $tabulkaPrvniRadek, $cellHLeft);
    $table->addCell(1000,$tabulkaBunkyStyl)->addText("Počet m. j.", $tabulkaPrvniRadek, $cellHRight);
    $table->addCell(1000,$tabulkaBunkyStyl)->addText("Cena za m. j.", $tabulkaPrvniRadek,$cellHRight);
    $table->addCell(800,$tabulkaBunkyStyl)->addText("Celkem", $tabulkaPrvniRadek,$cellHRight);

    // Přidej jednotlivé produkty
    for ($r = 1; $r <= 8; $r++) {
      $table->addRow();
      $table->addCell(5550,$tabulkaBunkyStyl)->addText("Produkt $r", $tabulkaBunkyStylText, $cellHLeft,);
      $table->addCell(1000,$tabulkaBunkyStyl)->addText("1", $tabulkaBunkyStylText, $cellHRight);
      $table->addCell(1000,$tabulkaBunkyStyl)->addText("1.500 Kč", $tabulkaBunkyStylText, $cellHRight);
      $table->addCell(800,$tabulkaBunkyStyl)->addText("1.500 Kč", $tabulkaBunkyStylText, $cellHRight);
    }

    // Vytvoř writer pro konverzi XML
    $objWriter = \PhpOffice\PhpWord\IOFactory::createWriter($phpWord, 'Word2007');

    // Získej všechny XMLv dokumentu
    $fullxml = $objWriter->getWriterPart('Document')->write();

    // Získej jenom XML tabulky
    $tablexml = preg_replace('/^[\s\S]*(<w:tbl\b.*<\/w:tbl>).*/', '$1', $fullxml);

    // Otevři dokument s ${table}
    $template_document = new \PhpOffice\PhpWord\TemplateProcessor($faktura_location_docx);

    // Změn hodnotu tabulky
    $template_document->setValue('tabulka_s_produkty', $tablexml);

    foreach($pravodni_tabulka as $klic => $nova_hodnota) {
      $klic = str_replace(['$','{','}'], ['','',''], $klic);
      $template_document->setValue($klic, $nova_hodnota);
    }

    // Ulož hotovou fakturu do docx
    $template_document->saveAs($faktura_location_docx);

    // Ulož do PDF
    $domPdfPath = realpath(PHPWORD_BASE_DIR . '/../vendor/dompdf/dompdf');
    \PhpOffice\PhpWord\Settings::setPdfRendererPath($domPdfPath);
    \PhpOffice\PhpWord\Settings::setPdfRendererName('DomPDF');

    //Save it
    $xmlWriter = \PhpOffice\PhpWord\IOFactory::createWriter($phpWord , 'PDF');
    $xmlWriter->save($faktura_location_pdf);

Přikládám obrázek chyby https://ibb.co/KW58xqx

Budu rád za jakoukoliiv pomoc. :)

Editoval Rndoom04 (18. 12. 2020 20:40)

dakur
Člen | 191
+
0
-

@Rndoom04 Ahoj, jednak tady není úplně správné místo – jsi na fóru ke frameworku Nette. Více se to hodí na fórum jakpsatweb.cz, příp. na Stackoverflow, pokud se nebojíš angličtiny (je tam větší komunita).

Ale když už jsi to napsal – z toho, co je na obrázku, mi to nejvíc připadá jako chybějící styly. S tím nástrojem nemám žádné zkušenosti, ale je dost možné, že třeba některé features DOCX formátu prostě neumí (podobně jako Open/LibreOffice). Osobně bych šel klasickou cestou – ořezat výstup na minimum a postupně po kouskách přidávat prvky a každý z nich nejdřív odladit tak, aby dělal/vypadal, jak má. Víc ti asi za sebe nedokážu pomoct. 🙂

Šaman
Člen | 2528
+
0
-

Taky bych řekl, že si to nacuclo jen strukturu a data. To nastylovaní si možná budeš muset provést ručně. Ale sám tu knihovnu používám jen pro čtení, či generování XLS, na PDF mám jinou a dokumenty skládám ručně. Ani jsem nevěděl, že je možná automatická konverze.