Používání DependentSelectBox ve formuláři

před 10 dny

jAkErCZ
Člen | 298
+
0
-

Zdravím

už nějakou dobu používám DependentSelectBox od NasExt\Forms\DependentData ale narazil jsem na problém kdy z databáze chci vrátit důvody.

Náhled DB:

DROP TABLE IF EXISTS `reason`;
CREATE TABLE `reason` (
 `reason_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `title` varchar(100) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `order_no` int(11) NOT NULL,
 `hidden` tinyint(4) NOT NULL,
 `parent_reason_id` int(11) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`reason_id`),
 KEY `perrent_reason_id` (`parent_reason_id`),
 CONSTRAINT `reason_ibfk_1` FOREIGN KEY (`parent_reason_id`) REFERENCES `reason` (`reason_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci;

Model:

/**
 * @return \Nette\Database\Table\Selection
 */
public function getReason(){
  return $this->database->table(self::TABLE_REASON)->where(self::COLUMN_PARRENT_ID, 'IS NULL');
}

/**
 * @param $id
 * @return \Nette\Database\Table\Selection
 */
public function getReasonParrentID($id) {
  return $this->database->table(self::TABLE_REASON)
    ->where(self::COLUMN_PARRENT_ID, $id);
}

a Formulář:

protected function createComponentStatusProjectMessageForm()
{
  $form = new Form;
  $form->addHidden('project_id');
  $form->addHidden('status');
  $form->addHidden('date');
  $form->addSelect('reason_name', '', $this->projectRepository->getReason()->fetchPairs('reason_id','title'))
    ->setPrompt('Vyberte důvod')->setRequired('Důvod je povinný!');
  $form->addDependentSelectBox('reason', '', $form['reason_name'])
    ->setDependentCallback(function ($values){
      $data = new \NasExt\Forms\DependentData;
      return $data->setItems($this->projectRepository->getReasonParrentID($values['reason_name'])->fetchPairs('reason_id', 'title'));
    })
    ->setPrompt('Vyberte Kategorii')->setRequired('Kategorie je povinná');

  $form->addTextArea('message')->setRequired('Vyplňte text statusu!');
  $form->addSubmit('submit', 'Uložit');
  $form->onSuccess[] = [$this, 'editorStatusProjectMessageSucceeded'];
  return $form;
}

Problém je že když si vyberu hlavní Kategorie tudíž ty které v db mají nastavené parrent_reason_id na NULL tak se mi již nevykreslí ty které spadají do této kategorie.

Vykreslení:

{block modalHeader}
  {block title} Důvod nezobchodování projektu?{/block}
{/block}
{block modal}
  <form n:name="statusProjectMessageForm">
    <div class="form-group row">
      <label for="normal-field"
          class="col-md-4 form-control-label text-md-right">Důvod</label>
      <div class="col-md-4">
        <div class="form-group">
          <select class="form-control" n:name="reason"></select>
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-4">
        <div class="form-group">
          <select class="form-control" n:name="reason_name" ></select>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
      <label for="normal-field"
          class="col-md-4 form-control-label text-md-right">Popis důvodu</label>
      <div class="col-md-7">
        <textarea n:name="message" rows="5" cols="45" placeholder="Vložte důvod nezobchodování..."></textarea>
      </div>
    </div>
    <div class="form-actions">
      <div class="row">
        <div class="col-md-offset-4 col-md-7">
          <button n:name=submit type="submit" class="btn btn-primary">Uložit
          </button>
          <button type="button" class="btn btn-gray" data-dismiss="modal">Zavřít</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </form>
  <script src="{$basePath}/js/live-form-validation.min.js"></script>
  <script src="{$basePath}/js/dependentSelectBox.js"></script>
  <script>
    // @param callback a handler to be called when Ajax requests complete
    $('[data-dependentselectbox]').dependentSelectBox();
  </script>
{/block}

Mohu se zeptat jak bych to mohl řešit?

Díky