Zpracování formuláře – formData

jokas
Člen | 14
+
0
-

Ahojte,

při zpracovávání formuláře používám již namísto $form->getValues() formData (TestFormData) entitu. Při události na onSuccess vše funguje bez problému, ale v případě změny události na onSubmit dotávám error:

Too few arguments to function Module\Web\WebPresenter::formTestSucceeded(), 1 passed in C:\xampp\htdocs\portal\vendor\nette\utils\src\Utils\SmartObject.php on line 35 and exactly 2 expected

public function formTestSucceeded(Form $form, TestFormData $testFormData): void
358: {
359: Debugger::barDump($form->values);
360: Debugger::barDump($testFormData);
361: try {…

Je možné, že entita sa nemůže používat s události onSubmit?

Děkuji

David Grudl
Nette Core | 8179
+
0
-

Je to tak, pokud formulář není validní, nevytváří se entita.

jokas
Člen | 14
+
0
-

Ďekuji Davide.

jokas
Člen | 14
+
0
-

Ahojte,

ještě rozšířím dotaz ohledně zpracovávání formuláře pomocí formData. Při využívaní formData(entita) s události onSuccess, vytvářím i kontejnery. Problém nastává u použití snippetů v kombinací s kontajnerama.

Dostávám chybu po překleslení v handle:
Component with name ‚city‘ does not exist. – jedná se o city kontejner.
$this->global->formsStack[] = $formContainer = $_form = end($this->global->formsStack)[„city“];

Tuhle chybu odstráním, když obalím celej form do snippetu a v handle překreslím jak celej form, tak daný kontejner.
Problém je v tom, že při překreslení celého formuláře přicházím o již vyplněné hodnoty.

Kód:

public function renderCarrier()
  {
    $this->template->getLatte()->addProvider('formsStack', [$this['carrierForm']]);
    $this->template->getLatte()->addProvider('formsStack', [$this['carrierForm-state']]);
    $this->template->getLatte()->addProvider('formsStack', [$this['carrierForm-city']]);
    $this->template->getLatte()->addProvider('formsStack', [$this['carrierForm-user']]);
  }
$state = $form->addContainer('state');
    $state->addSelect('id_state', 'Štát:', $stateItems)
      ->setRequired();

    $city = $form->addContainer('city');
    $city->addSelect(CityFormData::ID_CITY, 'Město:', ['' => ''] + $this->selectCities())
      ->setRequired();

    $form->addText(CarrierFormData::FOREIGN_CITY, 'Zahraničí')
      ->addRule($form::MAX_LENGTH, null, CarrierFormData::FOREIGN_CITY_LENGTH);
public function handleChangeState($id_state): void
  {
    $form = $this['carrierForm'];
    $city = $form['city'];

    $city['id_city']->setItems(['' => ''] + $this->selectCities());
    if ($id_state == 1) {
      $form['foreign_city']->setDisabled(true);
      $city['id_city']->setDisabled(false);
    } else {
      $form['foreign_city']->setDisabled(false);
      $form['foreign_city']->setRequired(true);
      $city['id_city']->setDisabled(true);
    }
    if ($this->isAjax()) {
      $this->redrawControl('s_city');
      $this->redrawControl('s_foreignCity');
    }
  }
<div class="form-row" n:snippet="s_city">
                  {formContainer city}
                    <div class="form-group col-md-12">
                      <label n:name="id_city">Město</label>
                      <select n:name="id_city" class="form-control form-control-sm"></select>
                    </div>
                  {/formContainer}
                </div>

Pointa je, že pro města ČR používám select2 a pro zahraniční města textové pole. Na základě státu (selectBox) skrývám a odkrývam div a zárověň nastavuji povinnost polí.

Při použití události onSubmit funguje zpracování, ale vypadne mi formData.
Nějaký nápad v čem dělám chybu, že kontejner city po překreslení nezná?

Děkuji