Problém s ajaxovým formulářem

před 12 dny

Dominik
Člen | 1
+
0
-

Dobrý den,
potřeboval bych poradit s formulářem v Bootstrap modalu, submitovaným přes ajax. Mám více submitů, které řeší různé funkce. Všechny jsou prováděný přes ajax a následně by měly překleslit formulář s novýmy daty. Ajax normálně funguje, mám na formuláři class “ajax” a přidaný js pro nette ajax. Myslím si, že problém je v tom, že po kliku na submit nedostanu správné id a formulář se pak nepřekreslí se správným id. Takto vypadá moje form factory (momentálně mám místo onSuccess onValidate z důvodu, že onValidate jde lépe debugovat):

public function createNew(Presenter $presenter, $callableForm, $componentId = null, $currentComponent = null)
  {
    $form = $this->formFactory->create();
    //tu je normálně část kódu, kde dostávám vše potřebné

    $form->addText('component_key', 'Klíč komponenty: ')
      ->setDefaultValue($componentArr['key'])
      ->setRequired();
    $form->addText('component_heading', 'Název komponenty: ')
      ->setDefaultValue($componentArr['heading']);
    $form->addCheckbox('component_admin_edit', 'Admin může upravovat: ')
      ->setDefaultValue($componentArr['admin_edit']);
    foreach ($componentArr['items'] as $item_id => $item) {
      $itemContainer = $form->addContainer('item_' . $item['key']);
      if(count($componentArr['items']) > 1){
        $itemContainer->addSubmit('delete_item', 'odebrat položku')
          ->setOption('item_id', $item_id);
      }
      $itemContainer->addText('item_key', 'Klíč položky: ')
        ->setDefaultValue($item['key'])
        ->setRequired();
      $itemContainer->addText('item_heading', 'Název položky: ')
        ->setDefaultValue($item['heading']);
      $itemContainer->addCheckbox('item_administrator_add', 'Superadmin může přidávat: ')
        ->setDefaultValue($item['administrator_add'])
        ->addCondition(Form::EQUAL, true)
        ->toggle('items_user_add_' . ($item_id));
      $itemContainer->addCheckbox('item_admin_add', 'Admin může přidávat: ')
        ->setDefaultValue($item['admin_add'])
        ->setHtmlId('items_user_add_' . ($item_id));
      $itemContainer->addCheckbox('item_admin_edit', 'Admin může editovat: ')
        ->setDefaultValue($item['admin_edit']);
      $itemContainer->addCheckbox('item_visibility', 'Admin může editovat: ')
        ->setDefaultValue($item['visibility']);
      $param_index = 0;

      foreach ($item['params'] as $param_id => $param) {
        $paramContainer = $itemContainer->addContainer('param_' . $param_id);
        if(count($item['params']) > 1){
          $paramContainer->addSubmit('delete_parameter', 'odebrat parametr')
            ->setOption('item_id', $param_id);
        }
        $paramContainer->addText('param_name', 'Název parametru: ')
          ->setDefaultValue($param['heading']);
        $paramContainer->addSelect('param_type', 'Typ parametru: ', $types)
          ->setDefaultValue($param['type'])
          ->setRequired();
        $paramContainer->addCheckbox('param_admin_edit', 'Admin může editovat: ')
          ->setDefaultValue($param['admin_edit']);
        if (count($item['params']) - 1 === $param_index) {
          $paramContainer->addSubmit('add_parameter', 'Přidat parametr')
            ->setOption('item_id', 'item_' . $item['key']);
        }
        $param_index++;
      }
    }
    $form->addHidden('component_id_form', $componentId);
    $form->addSubmit('add_item', 'Přidat položku');
    $form->addSubmit('add', 'Provést změny');
    $form->onValidate[] = function (Form $form, $values) use ($presenter, $componentId, $callableForm) {
      if ($this->formFactory->user->isAllowed('Components', 'add')) {
        if($componentId === null || $componentId < 0){
          $componentId = (int)$values->component_id_form;
        }
        if($this->component_id !== null && $this->component_id > -1){
          $componentId = $this->component_id;
        }
        if($componentId === -1){
          $componentId = null;
        }
        $editValues = clone $values;

        $component = null;
        unset($editValues->component_id_form);
        if ($componentId === null) {
          $component = $this->formFactory->componentsRepository->addComponentNew($editValues);
        } else {
          $component = $this->formFactory->componentsRepository->editComponentNew($componentId, $editValues);
        }
        if($component === "UniqueConstraintViolationException"){
          $component = $this->formFactory->componentsRepository->editComponentNew($componentId, $editValues);
        }

        if ($component === null) {
          $presenter->flashMessage('Chyba při ukládání komponenty nebo je položka již vytvořená s tímto klíčem!', 'danger');
          $presenter->redirect('this');
        } elseif ($componentId === null) {
          $componentId = $component->id;
        }

        if($form->isSubmitted()->name !== "add"){
          if ($form->isSubmitted()->name === "add_item") {
            $this->formFactory->componentsRepository->addComponentItem($componentId);
            $callableForm($componentId);

          }elseif($form->isSubmitted()->name === "delete_item"){
            $itemSaveRes = $this->formFactory->componentsRepository->deleteItemById($form->isSubmitted()->getOption('item_id'));
            $callableForm($componentId);

          }elseif($form->isSubmitted()->name === "add_parameter"){
            $item_key = $values[$form->isSubmitted()->getOption('item_id')]['item_key'];
            $item_id = $this->formFactory->componentsRepository->getItemIdByKey($item_key);
            $parameterSaveRes = $this->formFactory->componentsRepository->addItemParameter($item_id);
            $callableForm($componentId);

          }elseif($form->isSubmitted()->name === "delete_parameter"){
            $parameterSaveRes = $this->formFactory->componentsRepository->deleteParameterById($form->isSubmitted()->getOption('item_id'));
            $callableForm($componentId);
          }
        }else{
          $presenter->flashMessage('Uloženo','success');
          $presenter->redirect('Components:default', ['component_id' => $componentId]);
        }
      }
    };
    return $form;
  }

Ještě přidávám kousek php kódu, kde se mi vytváří formulář:

protected function createComponentAddComponentNewForm(){
    if ($this->user->isAllowed('Components', 'add')) {
      $form = $this->componentAddFormFactory->createNew($this, function ($id){
				//toto je persistent proměnná
        $this->component_id = $id;
        $this->currComponent = $this->componentsRepository->getComponents($this->component_id,true);
        $this->currComponent = reset($this->currComponent);

        $this->removeComponent($this->getComponent('addComponentNewForm'));
        $this->addComponent($this->createComponentAddComponentNewForm(), 'addComponentNewForm');

        $this->redrawModal($this, true);
        $this->redrawControl('addCompSnippet', true);
      },$this->component_id, $this->currComponent);
      return $form;
    }
    return new UI\Form();
  }

před 6 dny

admin@easyweb4u.cz
Backer | 86
+
0
-

Ahoj, nedávno se mi stala podobná věc, nepřenášel se z AJAX formuláře parametr id. Vyřešila to actionDefault() v presenteru.

public function actionDefault($id) {
$this->id = $id
}

pak se ani $id nemusí přidávat do formuláře (addHidden)

Dominik napsal(a):

Dobrý den,
potřeboval bych poradit s formulářem v Bootstrap modalu, submitovaným přes ajax. Mám více submitů, které řeší různé funkce. Všechny jsou prováděný přes ajax a následně by měly překleslit formulář s novýmy daty. Ajax normálně funguje, mám na formuláři class „ajax“ a přidaný js pro nette ajax. Myslím si, že problém je v tom, že po kliku na submit nedostanu správné id a formulář se pak nepřekreslí se správným id. Takto vypadá moje form factory (momentálně mám místo onSuccess onValidate z důvodu, že onValidate jde lépe debugovat):

public function createNew(Presenter $presenter, $callableForm, $componentId = null, $currentComponent = null)
  {
    $form = $this->formFactory->create();
    //tu je normálně část kódu, kde dostávám vše potřebné

    $form->addText('component_key', 'Klíč komponenty: ')
      ->setDefaultValue($componentArr['key'])
      ->setRequired();
    $form->addText('component_heading', 'Název komponenty: ')
      ->setDefaultValue($componentArr['heading']);
    $form->addCheckbox('component_admin_edit', 'Admin může upravovat: ')
      ->setDefaultValue($componentArr['admin_edit']);
    foreach ($componentArr['items'] as $item_id => $item) {
      $itemContainer = $form->addContainer('item_' . $item['key']);
      if(count($componentArr['items']) > 1){
        $itemContainer->addSubmit('delete_item', 'odebrat položku')
          ->setOption('item_id', $item_id);
      }
      $itemContainer->addText('item_key', 'Klíč položky: ')
        ->setDefaultValue($item['key'])
        ->setRequired();
      $itemContainer->addText('item_heading', 'Název položky: ')
        ->setDefaultValue($item['heading']);
      $itemContainer->addCheckbox('item_administrator_add', 'Superadmin může přidávat: ')
        ->setDefaultValue($item['administrator_add'])
        ->addCondition(Form::EQUAL, true)
        ->toggle('items_user_add_' . ($item_id));
      $itemContainer->addCheckbox('item_admin_add', 'Admin může přidávat: ')
        ->setDefaultValue($item['admin_add'])
        ->setHtmlId('items_user_add_' . ($item_id));
      $itemContainer->addCheckbox('item_admin_edit', 'Admin může editovat: ')
        ->setDefaultValue($item['admin_edit']);
      $itemContainer->addCheckbox('item_visibility', 'Admin může editovat: ')
        ->setDefaultValue($item['visibility']);
      $param_index = 0;

      foreach ($item['params'] as $param_id => $param) {
        $paramContainer = $itemContainer->addContainer('param_' . $param_id);
        if(count($item['params']) > 1){
          $paramContainer->addSubmit('delete_parameter', 'odebrat parametr')
            ->setOption('item_id', $param_id);
        }
        $paramContainer->addText('param_name', 'Název parametru: ')
          ->setDefaultValue($param['heading']);
        $paramContainer->addSelect('param_type', 'Typ parametru: ', $types)
          ->setDefaultValue($param['type'])
          ->setRequired();
        $paramContainer->addCheckbox('param_admin_edit', 'Admin může editovat: ')
          ->setDefaultValue($param['admin_edit']);
        if (count($item['params']) - 1 === $param_index) {
          $paramContainer->addSubmit('add_parameter', 'Přidat parametr')
            ->setOption('item_id', 'item_' . $item['key']);
        }
        $param_index++;
      }
    }
    $form->addHidden('component_id_form', $componentId);
    $form->addSubmit('add_item', 'Přidat položku');
    $form->addSubmit('add', 'Provést změny');
    $form->onValidate[] = function (Form $form, $values) use ($presenter, $componentId, $callableForm) {
      if ($this->formFactory->user->isAllowed('Components', 'add')) {
        if($componentId === null || $componentId < 0){
          $componentId = (int)$values->component_id_form;
        }
        if($this->component_id !== null && $this->component_id > -1){
          $componentId = $this->component_id;
        }
        if($componentId === -1){
          $componentId = null;
        }
        $editValues = clone $values;

        $component = null;
        unset($editValues->component_id_form);
        if ($componentId === null) {
          $component = $this->formFactory->componentsRepository->addComponentNew($editValues);
        } else {
          $component = $this->formFactory->componentsRepository->editComponentNew($componentId, $editValues);
        }
        if($component === "UniqueConstraintViolationException"){
          $component = $this->formFactory->componentsRepository->editComponentNew($componentId, $editValues);
        }

        if ($component === null) {
          $presenter->flashMessage('Chyba při ukládání komponenty nebo je položka již vytvořená s tímto klíčem!', 'danger');
          $presenter->redirect('this');
        } elseif ($componentId === null) {
          $componentId = $component->id;
        }

        if($form->isSubmitted()->name !== "add"){
          if ($form->isSubmitted()->name === "add_item") {
            $this->formFactory->componentsRepository->addComponentItem($componentId);
            $callableForm($componentId);

          }elseif($form->isSubmitted()->name === "delete_item"){
            $itemSaveRes = $this->formFactory->componentsRepository->deleteItemById($form->isSubmitted()->getOption('item_id'));
            $callableForm($componentId);

          }elseif($form->isSubmitted()->name === "add_parameter"){
            $item_key = $values[$form->isSubmitted()->getOption('item_id')]['item_key'];
            $item_id = $this->formFactory->componentsRepository->getItemIdByKey($item_key);
            $parameterSaveRes = $this->formFactory->componentsRepository->addItemParameter($item_id);
            $callableForm($componentId);

          }elseif($form->isSubmitted()->name === "delete_parameter"){
            $parameterSaveRes = $this->formFactory->componentsRepository->deleteParameterById($form->isSubmitted()->getOption('item_id'));
            $callableForm($componentId);
          }
        }else{
          $presenter->flashMessage('Uloženo','success');
          $presenter->redirect('Components:default', ['component_id' => $componentId]);
        }
      }
    };
    return $form;
  }

Ještě přidávám kousek php kódu, kde se mi vytváří formulář:

protected function createComponentAddComponentNewForm(){
    if ($this->user->isAllowed('Components', 'add')) {
      $form = $this->componentAddFormFactory->createNew($this, function ($id){
				//toto je persistent proměnná
        $this->component_id = $id;
        $this->currComponent = $this->componentsRepository->getComponents($this->component_id,true);
        $this->currComponent = reset($this->currComponent);

        $this->removeComponent($this->getComponent('addComponentNewForm'));
        $this->addComponent($this->createComponentAddComponentNewForm(), 'addComponentNewForm');

        $this->redrawModal($this, true);
        $this->redrawControl('addCompSnippet', true);
      },$this->component_id, $this->currComponent);
      return $form;
    }
    return new UI\Form();
  }