Nettrine ORM – ResolveTargetEntityListener

MajklNajt
Člen | 359
+
0
-

Ahoj,

používate niekto vo svojich projektoch s doktrínou aj ResolveTargetEntityListener na mapovanie entít (napr. robím relácie medzi entitami z rôznych modulov pomocou interface)? v Nettrine mi chýbala možnosť si toto jednoducho nastaviť v configu, tak som si spravil vlastnú CompilerExtension:

declare(strict_types=1);

namespace App\DI;

use Doctrine\ORM\Tools\ResolveTargetEntityListener;
use Nette\DI\CompilerExtension;
use Nette\Schema\Expect;
use Nette\Schema\Schema;

final class OrmRtelExtension extends CompilerExtension
{
  public function getConfigSchema(): Schema
  {
    return Expect::structure([
      "targetEntityMappings" => Expect::array()
    ]);
  }

  public function loadConfiguration(): void
  {
    $builder = $this->getContainerBuilder();
    if ($this->config->targetEntityMappings) {
      $listener = $builder->addDefinition("rtel")
        ->setType(ResolveTargetEntityListener::class)
        ->addTag("nettrine.subscriber");
      foreach ($this->config->targetEntityMappings as $originalEntity => $targetEntity) {
        $listener->addSetup("addResolveTargetEntity", [$originalEntity, $targetEntity, []]);
      }
    }
  }
}

v configu si potom iba napárujem entity:

extensions:
	orm.rtel: App\DI\OrmRtelExtension

orm.rtel:
  targetEntityMappings:
    ICoreUser: App\Model\User
		IOtherEntity: App\Model\OtherEntity

Chcel by som spraviť PR do Nettrine, len ma zaujíma, či to vôbec má význam aj pre niekoho iného a či takéto riešenie je v súlade s politikou Nettrine – čo na to @Felix?

Je githube je na to aj založený issue, ale nikto sa tam tomu nevenuje: https://github.com/…rm/issues/52

Editoval MajklNajt (2. 10. 2019 16:24)