získání parametrů definovaných v Bootstrap

Elvis77
Člen | 4
+
0
-

Jak se v presenteru dostanu k parametrům definovaným v configurátoru v Bootstrap.php (rootDir, appDir, wwwDir)?

Ukázka mého Bootstrap.php:

<?php

declare(strict_types=1);

namespace App;

use Nette\Configurator;

class Bootstrap
{
	public static function boot(): Configurator
	{
		$configurator = new Configurator;
		$configurator->setDebugMode(true); // enable for your remote IP
		$configurator->enableTracy(__DIR__ . '/../log');
		$configurator->setTimeZone('Europe/Prague');
		$configurator->setTempDirectory(__DIR__ . '/../temp');
		$configurator->createRobotLoader()
			->addDirectory(__DIR__)
			->register();
		$configurator->addConfig(__DIR__ . '/config/config.neon');
		$configurator->addConfig(__DIR__ . '/config/config.local.neon');
		$configurator->addParameters([
       'rootDir' => realpath(__DIR__ . '/..'),
       'appDir' => __DIR__,
       'wwwDir' => realpath(__DIR__ . '/../www'),
     ]);
		return $configurator;
	}
}

Děkuji za všechny odpovědi.

Marek Bartoš
Nette Blogger | 520
+
+2
-

Jedná se o parametry DI kontejneru. Špatná cesta je $this->getContext()->getParameters(), správná zaregistrovat si presenter do služeb a předat parametr ideálně přes konstruktor - Foo\Bar\Presenter(%parameterName%)