Doctrine smazání dat při editaci

Chuchy
Člen | 65
+
0
-

Ahoj,
potřeboval bych radu, mám formulář v něm mám multiselectbox, při vytváření se mi všechno uložení správně, ale jakmile odeberu některou vybranou položku s multiselectboxu, tak v tabulce se mi nesmaže. Může mi někdo poradit, kde mám problém?

entity FormAgreement

	/**
	 * @var Form
	 * @ORM\Id
	 * @ORM\ManyToOne(targetEntity="App\AdminModule\Doctrine\Entities\Form\Form", inversedBy="id", cascade={"persist"})
	 * @ORM\JoinColumn(name="form_id", referencedColumnName="id")
	 */
	private $form;

	/**
	 * @var Agreement
	 * @ORM\Id
	 * @ORM\ManyToOne(targetEntity="App\AdminModule\Doctrine\Entities\Agreement\Agreement", inversedBy="id", cascade={"persist","remove","merge","detach"})
	 * @ORM\JoinColumn(name="agreement_id", referencedColumnName="id")
	 */
	private $agreement;

agreement

	/**
	 * @var FormAgreement[]
	 * @ORM\OneToMany(targetEntity="App\AdminModule\Doctrine\Entities\FormAgreement\FormAgreement", mappedBy="agreement", cascade={"persist","remove","merge","detach"})
	 */
	private $formAgreements;

	public function __construct()
	{
		$this->formAgreements = new ArrayCollection();
	}

	/**
	 * @param FormAgreement $formAgreement
	 */
	public function addFormAgreement(FormAgreement $formAgreement)
	{
		$formAgreement->setAgreement($this);
		$this->formAgreements->add($formAgreement);
	}

ukládání

	public function saveAgreement(array $values, string $agreementType, ?int $id): ?Agreement
	{
		$agreement = $this->agreementFactory->create();
		$agreement->setType($agreementType);
		$agreement->setTitle($values["title"]);
		$agreement->setDescription($values["description"]);
		$agreement->setDescriptionFull($values["description_full"]);
		$agreement->setCompulsory($values["compulsory"]);
		switch ($agreementType) {
			case AgreementTypeEnum::COMMON:
				$agreement->setDisplayCompetition($values["display_competition"]);
				$agreement->setDisplayNonCompetition($values["display_non_competition"]);
				break;
			case AgreementTypeEnum::SPECIFIC:
				foreach ($this->formFacade->getAllForms() as $form) {
					$formAgreement = $this->formAgreementFactory->create();
					$formAgreement->setForm($form);
					$agreement->addFormAgreement($formAgreement);
				}
				break;
		}

		if ($id === null) {
			$this->agreementFacade->save($agreement);
		} else {
			$agreement->setId($id);
			$this->agreementFacade->update($agreement);
		}

		retu
MajklNajt
Člen | 359
+
0
-

pretože ju pri update nezmažeš… buď si pred ukladaním urob diff, kde odobraté položky vyhodíš z kolekcie pomocou Collection::removeElement(), alebo si pri každom update zavolaj Collection::clear() a nahádž tam aktuálne položky

Editoval MajklNajt (14. 4. 2019 19:04)

Chuchy
Člen | 65
+
0
-

OK, upravil jsem to do takovéto podoby, nicméně si nejsem jist, zda je to správně použité?

	/**
	 * @param array $values
	 * @param string $agreementType
	 * @param Agreement|null $agreement
	 * @return Agreement|null
	 * @throws ORMException
	 * @throws ORMInvalidArgumentException
	 * @throws OptimisticLockException
	 */
	public function saveAgreement(array $values, string $agreementType, ?Agreement $agreement): ?Agreement
	{
		$id = null;
		if ($agreement === null) {
			$agreement = $this->agreementFactory->create();
		} else {
			$id = $agreement->getId();
		}

		$agreement->setType($agreementType);
		$agreement->setTitle($values["title"]);
		$agreement->setDescription($values["description"]);
		$agreement->setDescriptionFull($values["description_full"]);
		$agreement->setCompulsory($values["compulsory"]);
		switch ($agreementType) {
			case AgreementTypeEnum::COMMON:
				$agreement->setDisplayCompetition($values["display_competition"]);
				$agreement->setDisplayNonCompetition($values["display_non_competition"]);
				break;
			case AgreementTypeEnum::SPECIFIC:
				foreach ($agreement->getFormAgreements() as $formAgreement) {
					$agreement->removeFormAgreement($formAgreement);
					$this->formAgreementFacade->update($formAgreement);
				}

				foreach ($this->formFacade->getByIds($values["forms"]) as $form) {
					$formAgreement = $this->formAgreementFactory->create();
					$formAgreement->setForm($form);
					$agreement->addFormAgreement($formAgreement);
				}
				break;
		}

		if ($id === null) {
			$this->agreementFacade->save($agreement);
		} else {
			$agreement->setId($id);
			$this->agreementFacade->update($agreement);
		}

		return $agreement;
	}

Editoval Chuchy (14. 4. 2019 21:24)