mám problém s databazí – refused connection

před 5 měsíci

JBurdik
Člen | 9
+
0
-

Nějaké řešení jsem docela začátečník.

Nette\Database\ConnectionException #HY000

SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused search►
Caused by PDOException
Source file
Call stack
.../vendor/nette/database/src/Database/Connection.php:73  source Nette\Database\DriverException::from(arguments)

.../vendor/nette/database/src/Database/Connection.php:118  source Nette\Database\Connection->connect()

.../vendor/nette/database/src/Database/Structure.php:196  source Nette\Database\Connection->getSupplementalDriver()

inner-code Nette\Database\Structure->loadStructure(arguments)

.../vendor/nette/caching/src/Caching/Cache.php:94  source call_user_func_array(arguments)

inner-code Nette\Caching\Cache->Nette\Caching\{closure}(arguments)

.../vendor/nette/caching/src/Caching/Cache.php:174 source call_user_func_array(arguments)

.../vendor/nette/caching/src/Caching/Cache.php:95  source Nette\Caching\Cache->save(arguments)

.../vendor/nette/database/src/Database/Structure.php:187  source Nette\Caching\Cache->load(arguments)

.../vendor/nette/database/src/Database/Structure.php:58 source Nette\Database\Structure->needStructure()

.../src/Database/Conventions/DiscoveredConventions.php:31  source Nette\Database\Structure->getPrimaryKey(arguments)

.../nette/database/src/Database/Table/Selection.php:95 source Nette\Database\Conventions\DiscoveredConventions->getPrimary(arguments)

.../vendor/nette/database/src/Database/Context.php:101 source Nette\Database\Table\Selection->__construct(arguments)

.../sub/citylife/app/model/NewsRepository.php:20  source Nette\Database\Context->table(arguments)

10:    public function __construct(Nette\Database\Context $database) {
11:      $this->database = $database;
12:    }
13:
14:    const TABLE = 'news';
15:
16:    /**
17:     * @return bool|mixed|\Nette\Database\Table\IRow
18:     */
19:    public function fetchAll() {
20:      return $this->database->table(self::TABLE)->order("id ASC")->fetchAll();
21:    }
22:
23:    /**
24:     * @param $id
.../FrontendModule/presenters/HomepagePresenter.php:21 source NewsRepository->fetchAll()

inner-code FrontendModule\HomepagePresenter->renderDefault()

.../nette/application/src/Application/UI/Component.php:92  source ReflectionMethod->invokeArgs(arguments)

.../nette/application/src/Application/UI/Presenter.php:214 source Nette\Application\UI\Component->tryCall(arguments)

.../nette/application/src/Application/Application.php:145  source Nette\Application\UI\Presenter->run(arguments)

.../nette/application/src/Application/Application.php:83  source Nette\Application\Application->processRequest(arguments)

.../jiriburdych/netaxe.cz/sub/citylife/www/index.php:6 source Nette\Application\Application->run()

Editoval JBurdik (6. 12. 2018 17:23)

před 5 měsíci

ppar
Backer | 206
+
0
-

taková chyba nemá zřejmě souvislost s Nette. Máš správý db host v config a běží ti mysql server?