ublaboo/datagrid + doctrine + počet OneToMany

před rokem

jonyssss
Člen | 3
+
0
-

Zdravím,
potřebuji udělat datagrid s výpisem reklamací a k nim počet nepřečtených komentářů. Mám následující entity ve vztahu OneToMany:

class Reklamace{

  /**
   * @ORM\Column(name="id", type="integer", nullable=false, options={"unsigned"=true})
   * @ORM\Id
   * @ORM\GeneratedValue(strategy="IDENTITY")
   */
  protected $id;

  /*
    další vlastnosti
  */

  /**
   * @ORM\OneToMany(targetEntity="ReklamaceMessage", mappedBy="reklamace")
   * @ORM\OrderBy({"id" = "DESC"})
   */
  protected $messages;

}

class ReklamaceMessage {

  /**
   * @var integer
   *
   * @ORM\Column(name="id", type="integer", nullable=false, options={"unsigned"=true})
   * @ORM\Id
   * @ORM\GeneratedValue(strategy="IDENTITY")
   */
  protected $id;

  /**
   *
   * @var Reklamace
   * @ORM\ManyToOne(targetEntity="Reklamace")
   * @ORM\JoinColumn(referencedColumnName="id")
   */
  protected $reklamace;

  /*
    další vlastnosti
  */

  /**
   * @var \DateTime
   * @ORM\Column(type="datetime", nullable=true)
   */
  protected $read;

}

Potřeboval bych, aby ublaboo dokázalo zpracovat něco jako následují dotaz:

$b = $this->em->createQueryBuilder()
      ->select('r')
      ->addSelect('(SELECT COUNT(rm.id) FROM '.ReklamaceMessage::class.' rm WHERE rm.read IS NULL AND rm.reklamace = r.id) as pocet')
      ->from(Reklamace::class, 'r');

Ale když dám tento dotaz jako detasource tak doctrína vrací správně místo pole entity tak pole ve kterém jsou pole kde je entita a pocet a nevím jak a jestli ublaboo umí s tímto pracovat a nebo je jiný způsob jak to tam dostat? Snad to je srozumitelné.

Další věc co jsem dogooglil je, že do entity reklamace dám něco takového:

public function getCountUnread(){
  $cr = \Doctrine\Common\Collections\Criteria::create()
            ->where(\Doctrine\Common\Collections\Criteria::expr()->isNull('read'));
  $r = $this->messages->matching($cr);
  return count($r);
}

Ale to se mi nelíbí z hlediska dotazů do db, protože to pro každou reklamaci tahá všechny komentáře a poté to filtruje čož mi nepřijde moc optimální.

Další věc co mě napadla je ukládat si počty do db k reklamaaci a buď pomocí db trigerů nebo event přepočítávat ale to bych viděl jako poslední řešení.