Kdyby/FormsReplicator – problém v editaci formuláře s odebráním

před rokem

kiCkZ
Člen | 122
+
0
-

Zdravim,

mam formulář s dynamickými prvky, ale jakmile přejdu do editace a dám 2× odebrat položku, tak se mi jedna přidá i přesto,že ještě 2 existují. Když dám odeslat(Uložit obchodní případ) v tomto stavu, tak mi to začné dávat hlášku ohledně nevyplněné položky.

Formulář:

<?php
   $businessCaseItems = $form->addDynamic('businessCaseItems', function (Container $businessCaseItem) use ($removeEvent) {

      $businessCaseItem->addHidden('id');

      $businessCaseItem->addText('name', 'Jméno položky - krátké')
        ->setAttribute('class', 'form-control')
        ->addConditionOn($this->cost_exhibit, Form::EQUAL, FALSE)
        ->setRequired('%label nebylo vylněno');

      $businessCaseItem->addInteger('price', 'Cena bez daně')
        ->setAttribute('class', 'form-control')
        ->addConditionOn($this->cost_exhibit, Form::EQUAL, FALSE)
        ->setRequired('%label není vylněna');

      $businessCaseItem->addInteger('amount', 'Množství')
        ->setAttribute('class', 'form-control')
        ->addConditionOn($this->cost_exhibit, Form::EQUAL, FALSE)
        ->setRequired('%label není vylněno');

      $businessCaseItem->addSelect('taxes_id', 'Sazba daně', $this->taxRepository->fetchPairs())
        ->setAttribute('class', 'form-control')
        ->setValue('21%')
        ->addConditionOn($this->cost_exhibit, Form::EQUAL, FALSE)
        ->setRequired('Nebyla vybrána sazba daně');

      $businessCaseItem->addSubmit('remove', 'Odstranit položku')
        ->setAttribute('class', 'btn btn-default')
        ->setValidationScope(array())
        ->onClick[] = $removeEvent;
    }, 1);

    $businessCaseItems->addSubmit('addItem', 'Přidat položku')
      ->setValidationScope(array())
      ->onClick[] = [$this, 'businessCaseFromItemAdd'];

    $form->addSubmit('send', 'Uložit obchodní případ')
      ->setAttribute('class', 'btn btn-primary btn-main pull-right')
      ->onClick[] = [$this, 'processForm'];

?>
<?php
 public function businessCaseFromItemAdd(SubmitButton $button)
  {
    $businessCaseItem = $button->parent;

    if ($businessCaseItem->isAllFilled()) {
      $button->parent->createOne();
    }
  }

  public function businessCaseFormItemRemove(SubmitButton $button)
  {
    $businessCaseItem = $button->parent->parent;
    $businessCaseItem->remove($button->parent, TRUE);
  }
?>
<?php
public function actionEdit($id)
  {
    $this->id = $id;

    if ($id) {
      $businessCase = $this->businessCaseRepository->get($id);
      $businessItem = $this->businessCaseItemRepository->get($id);
      $this->template->file = $businessCase->attachment;

      $i = 0;
      foreach ($businessItem as $item) {
        $this['businessCaseForm']['businessCaseItems'][$i]->setDefaults($item);
        $i++;
      }

      $this['businessCaseForm']->setDefaults($businessCase);
      $this['businessCaseForm']['attachment']->setOption('description', $businessCase->attachment)->setRequired(false);
      $this['businessCaseForm']['date_created']->setDefaultValue($businessCase->date_created->format('Y-m-d'));
      $this['businessCaseForm']['due_date']->setDefaultValue($businessCase->due_date->format('Y-m-d'));
    } else {
      $this->error('Faktura nebyla nalezena');
    }
  }
?>

Editoval kiCkZ (12. 4. 2018 20:36)

před rokem

kiCkZ
Člen | 122
+
0
-

Tak pokud by měl někdo podobný problém, tak je nutné upravit ten foreach takto:

<?php

$i = 0;
$items = [];
foreach ($businessItem as $item) {
  $items[$i] = $item;
  $i++;
}
$this['businessCaseForm']['businessCaseItems']->setDefaults($items);
?>

Editoval kiCkZ (12. 4. 2018 21:32)