Do presenter name sa dostane 2× názov modulu

před rokem

sucho
Člen | 39
+
0
-

Zdravím vyvýjam nanovo aplikáciu rozdelenú na moduly vo vendore
akurát robím nejaké routovanie a pri základnej route mi to vráti

Core:Core:Homepage:default

prečo sa tam dostane 2× ten module

Mapping

application:
  mapping:
    *: App\*\Presenters\*Presenter

Toto mi vracia Tracy

Mask / Class

[<subdomain>.]%domain%/[<lang [a-z]{2}>[-<sublang [a-z]{2}>]/]<module>/<presenter>/<action>[/<id>]

Defaults

module = Core
presenter = Homepage
action = default
id = null
sublang = null
lang = null
subdomain = null

Matched as

Core:Core:Homepage:default
id = null
sublang = null
lang = null
subdomain = null

a toto je Nette\Application\Request

Nette\Application\Request
  method private => "GET"
  flags private => array (1)
  secured => false
  name private => "Core:Core:Homepage"
  params private => array (5)
  action => "default"
  id => null
  sublang => null
  lang => null
  subdomain => null
  post private => array ()
  files private => array ()

Editoval sucho (18. 11. 2017 12:47)

před rokem

sucho
Člen | 39
+
0
-

Ták už som na to prišiel
do RouterList som taktiež predal názov modulu

$router = new RouteList($module);