How to install Nette 3.0.0 alpha with Composer

Upozornění: Tohle vlákno je hodně staré a informace nemusí být platné pro současné Nette.
Tomáš Votruba
Moderator | 1114
+
+7
-

Modify your composer.json:

{
	"require": {
    "nette/application": "v3.0.0-alpha1 as 2.4",
    "nette/bootstrap": "v3.0.0-beta as 2.4",
    "nette/di": "v3.0.0-alpha1 as 2.4",
    "nette/finder": "v3.0.0-RC as 2.4",
    "nette/caching": "v3.0.0-beta as 2.4",
    "nette/component-model": "v3.0.0-beta as 2.4",
    "nette/database": "v3.0.0-alpha as 2.4",
    "nette/http": "v3.0.0-alpha1 as 2.4",
    "nette/security": "3.0.0-beta1 as 2.4",
    "latte/latte": "v3.0.0-alpha1 as 2.4",
    "nette/utils": "v3.0.0-beta1 as 2.4",
    "nette/php-generator": "v3.0.0-beta1 as 2.4",
    "nette/robot-loader": "v3.0.0-RC as 2.4",
    "nette/neon": "v3.0.0-beta1 as 2.4",
    "tracy/tracy": "^2.4"
	}
}

And update dependencies:

composer update

The best version so far :)

Feel free to suggest improvements!

Editoval Tomáš Votruba (5. 2. 2017 0:03)