[2009-08-12] config.ini a php direktivy

před 10 lety

David Grudl
Nette Core | 6889
+
0
-

Zápis PHP konfiguračních direktiv v config.ini formou

[common.set!]
date.timezone = "Europe/Prague"
iconv.internal_encoding = "%encoding%"
mbstring.internal_encoding = "%encoding%"

má poměrně velký WTF faktor. Jednak samotný klíč set neevokuje, že jde o PHP direktivy, a smysl vykřičníku není zřejmý. Od revize 481 je preferovaný klíč php a vykřičník není potřeba uvádět. (úprava je samozřejmě jako vždy zpětně kompatibilní)

Preferovaná cesta:

[common]
php.date.timezone = "Europe/Prague"
php.iconv.internal_encoding = "%encoding%"
php.mbstring.internal_encoding = "%encoding%"