Quickstart – BasePresenter – smyčka přesměrování?

Upozornění: Tohle vlákno je hodně staré a informace nemusí být platné pro současné Nette.
mildabre
Člen | 62
+
0
-

V quickstart aplikaci Úkolníček na Nette Framework 2.0.6 (revision 6a33aa6 released on 2012–10–01) mě vyhazuje pro nepřihlášeného uživatele který odesílá formulář newListForm chybu Nette\Application\AbortException tento kód vložený do BasePresenteru podle návodu:

<?php
// BasePresenter

	protected function createComponentNewListForm()
{
if (!$this->getUser()->isLoggedIn()) {
$this->redirect('Sign:in');
}

$form = new Form();
$form->addText('title', 'Název:', 15, 50)
->addRule(Form::FILLED, 'Musíte zadat název seznamu úkolů.');

$form->addSubmit('create', 'Vytvořit');
$form->onSuccess[] = $this->newListFormSubmitted;

return $form;
}

?>

a sice řádek $this->redirect(‚Sign:in‘).

Z jakékoliv stránky se přesměruje na Sign:in a tam se toto přesměrování spustí znovu – což je smyčka. Podle textu v tutoriálu se měla pro vyhodit výjimka vedoucí nejspíš na 401 Unauthorized access – to ale nevím jak udělat.