[2009-01-21] Podpora pro ImageMagick

Upozornění: Tohle vlákno je hodně staré a informace nemusí být platné pro současné Nette.
David Grudl
Nette Core | 7769
+
0
-

Nakonec se mi podařilo najít způsob, jak přidat podporu pro ImageMagick do třídy Nette\Image, aniž by se jakkoliv změnilo její API.

Image::$useImageMagick = TRUE; // zde se ImageMagick aktivuje

// read image from file
$image = Image::fromFile('big-big-photo.jpg');

// width:
echo $image->getWidth();

// height:
echo $image->getHeight();

// změna velikosti
$image->resize(50, 30);

// kreslení
$radius = 50;
$image->filledEllipse(100, 75, $radius, $radius, Image::rgb(255, 255, 0, 75));

// uložení
$image->save('resampled.jpg');

Teď bych vás poprosil o důkladné otestování třídy.

Tomik
Nette Evangelist | 485
+
0
-

Děkujeme!