Špatné escapování vlastního pravidla v Nette\Forms\Controls\BaseControl

Upozornění: Tohle vlákno je hodně staré a informace nemusí být platné pro současné Nette.
Coura
Člen | 18
+
0
-

version 2.1-dev released on 2012–04–28
Při použití vlastního pravidla, které má jako parametr třídu s public parametry, dojde ke špatnému escapování při renderování inputu a nefunguje validace.
Jedná se o řádek 396 v metodě getControl, příkaz

$rules = preg_replace('#(?<!\\\\)"([^\\\\\',]*)"#i', "'$1'", $rules);

Před tímto řádkem mají pravidla takovýto tvar:

{
	"op":":filled",
	"msg":"Pole 'P\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed' mus\u00ed b\u00fdt vypln\u011bno."
},{
	"op":"FormValidator::isUniqueValue",
	"msg":"Zvolen\u00e9 jm\u00e9no ji\u017e existuje",
	"arg":{
		"validator":{
			"table":"users",
			"primary_key":{"user = %s"}
		}
	}
}

A po něm takovýto:

{
	op:':filled',
	msg:"Pole 'P\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed' mus\u00ed b\u00fdt vypln\u011bno."
},{
	op:'FormValidator::isUniqueValue',
	msg:"Zvolen\u00e9 jm\u00e9no ji\u017e existuje",
	arg:{
		validator:{
			table:'users',
			'primary_key":{"user = %s'}
		}
	}
}

⇒ špatně uvozovky ‚primary_key":{"user = %s‘

Editoval Coura (1. 5. 2012 21:26)

David Grudl
Nette Core | 7445
+
0
-

Jaká data ($rules) vstupují do json_encode? Je mi záhadou ta část "primary_key":{"user = %s"}, to totiž není validní JSON. A jakou máš verzi PHP?

Ale jinak opraveno.

Coura
Člen | 18
+
0
-

PHP 5.3.8

array(2) [
  0 => array(2) {
   op => ":filled" (7)
   msg => "Pole 'Přihlášení' musí být vyplněno." (44)
  }
  1 => array(3) {
   op => "FormValidator::isUniqueValue" (28)
   msg => "Zvolené jméno již existuje" (29)
   arg => array(1) {
     validator => Users(6) {
      table => "users" (5)
      primary_key => array(1) [
        0 => "[user] = %s" (11)
      ]
      supportInsertedId protected => FALSE
      primary_key_value protected => NULL
      condition protected => NULL
      chosen protected => FALSE
     }
   }
  }
]

Díky za fix

Editoval Coura (4. 6. 2012 19:21)