Bílá stránka bez tracy a kódu

mimacala
Člen | 52
+
0
-

Ahojte, prosím
při najetí na stránku default se mi zobrazí pouze bílá stránka bez tracy a zdrojového kódu na stránce :/
Pokud v projektu ale přejdu na jakýkoliv jiný odkaz normálně funguje bez problémú.

Čím tato chyba může být způsobena ?
Přikládám soubor default.latte + urývek renderu.
Moc děkuji za případnou pomoc.

První jsem myslel, že je to verzí PHP ale wamp i nette mám 8.1.

{block content}
{include 'dashboardheader.latte'}
{include 'dashboardMenu.latte'}<div class="container">
 <div class="row">
  <div class="col-sm">

    <div id="myDIV">
      <canvas id="myChart" width="200" height="50"></canvas>
      <hr>
    </div>
<script>
  const ctx = document.getElementById('myChart');
  const myChart = new Chart(ctx, {
    type: 'bar',
    data: {
      labels: ['Leden', 'Únor', 'Březen', 'Duben', 'Květen', 'Červen', 'Červenec', 'Srpen', 'Září', 'Říjen'
      , 'Listopad', 'Prosinec'],
      datasets: [{
        label: 'Počty reklamací za aktuální rok',


          data: [{$leden}, {$unor}, {$brezen}, {$duben},{$kveten}, {$cerven},
          ,{$cervenec}, {$srpen},{$zari}, {$rijen},{$listopad}, {$prosinec}],

        backgroundColor: [
          'rgba(75, 192, 192, 0.2)'
        ],
        borderColor: [
          'rgba(75, 192, 192, 1)'
        ],
        borderWidth: 2
      }]
    },
    options: {
      scales: {
        y: {
          beginAtZero: true,
          min:0,
          max:{$max}
        }
      }
    }
  });
   var x = document.getElementById("myDIV");
 if (x.style.display === "none") {
  x.style.display = "block";
 } else {
  x.style.display = "none";
 }
  </script>


  </div>

        <hr>

        <div class="col-sm text-start">
         <!-- Example single dager button -->
<!-- Example split danger button -->
{include 'filtry.latte'}
        </div>
  <div class="col-sm">
<h1 >Všechny reklamace</h1>
  </div>
  <div class="col-sm">
     <form class="form-inline float-end" n:name="vyhledatreklamaci">
         <table>
          <tr>
            <td> <input type="search" id="search" n:name="hledat" class="form-control mr-sm-2" placeholder="vyhledat"></td>
            <td> <button n:name="vyhledej" type="submit" class="btn btn-primary">Hledat</button></td>
            <td> <button onclick="ZobrazGraf()" type="submit" class="btn btn-warning">Graf</button></td>
          </tr>
         </table>
      </form>

  </div>

  <br>
  <br>
  <hr>

 <table class="table table-bordered table-hover">
 <thead>
  <tr>
   <th scope="col">Číslo reklamace</th>
   <th scope="col">Zboží</th>
   <th scope="col">Jméno</th>
   <th scope="col">Přijmení</th>
   <th scope="col">Telefon</th>
   <th scope="col">E-mail</th>
   <th scope="col">Datum přijetí</th>
   <th scope="col">Datum Uzavření</th>
   <th scope="col">Stav</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  {foreach $reklamace as $s}
  <tr>
   <td>
     {if $s->aktivni == 1}
     <a n:href="editace $s->cislo_reklamace" class="btn btn-primary">{$s->cislo_reklamace}</a>
     {else}
      <a n:href="editace $s->cislo_reklamace" class="btn btn-secondary">{$s->cislo_reklamace}</a>
      {/if}
   </td>
   <td>{$s->zbozi}</td>
   <td>{$s->jmeno}</td>
   <td>{$s->prijmeni}</td>
   <td>{$s->telefon}</td>
   <td>{$s->email}</td>
   <td>{$s->datum_vytvoreni|date:'j. n. Y'}</td>
   <td>
     {if $s->datum_uzavreno}

        {$s->datum_uzavreno|date:'j. n. Y'}
     {else}
       OTEVŘENO
     {/if}

   </td>
   {if $s->stav == "Uzavřeno"}
      <td class="bg-success">
     {$s->stav}
     </td>
   {/if}
   {if $s->stav == "Nově přijaté"}
      <td class="bg-warning">
     {$s->stav}
     </td>
   {/if}
   {if $s->stav == "Zasláno technikovi"}
      <td class="bg-info">
     {$s->stav}
     </td>
   {/if}
   {if $s->stav == "Zasláno dodavateli"}
      <td class="bg-info">
     {$s->stav}
     </td>
   {/if}
   {if $s->stav == "Čeká na vyzvednutí"}
      <td class="bg-primary">
     {$s->stav}
     </td>
   {/if}
   {if $s->stav == "Vráceno zpět"}
      <td class="bg-danger">
     {$s->stav}
     </td>
   {/if}

  </tr>
  {/foreach}

 </tbody>
</table>

<nav aria-label="Page navigation example">
 <ul class="pagination justify-content-center">
  <li class="page-item">
    {if $page > 1}
      <a class="page-link" n:href="default, $page - 1" tabindex="-1">Předchozí</a>
      <a class="page-link" n:href="default, 1" tabindex="-1">První</a>
    {else}
      <a class="page-link btn disabled" n:href="default, $page - 1" tabindex="-1">Předchozí</a>
      <a class="page-link btn disabled" n:href="default, 1" tabindex="-1">První</a>
    {/if}
  </li>
  <li class="page-item">
    <a class="btn disabled" href="#">Stránka {$page} z {$lastPage}</a>
  </li>
  <li class="page-item">
    {if $page < $lastPage}
      <a class="page-link" n:href="default, $page + 1">Další</a>
      <a class="page-link" n:href="default, $lastPage">Poslední</a>
    {else}
      <a class="page-link btn disabled" n:href="default, $page + 1">Další</a>
      <a class="page-link btn disabled" n:href="default, $lastPage">Poslední</a>
    {/if}
  </li>
 </ul>
</nav>
 </div>
</div>

{/block}
 public function renderDefault(int $page = 1) // zobrazuje přehled všech reklamací
  {


    $this->Graf();

    $reklamace2 = $this->db->table($this->ZjistiTabulku())
      ->order("datum_vytvoreni DESC");
    $lastPage = 0;
    $this->template->reklamace = $reklamace2->page($page, 10, $lastPage);


    $this->template->page = $page;
    $this->template->lastPage = $lastPage;

  }
mimacala
Člen | 52
+
0
-

Nic z toho nepomohlo :/ , a hlavně dělá to jen na jedné stránce default.


Zkusil jsem do metody render default vložit redirect a bez reakce, jedná se pouze o default jiné render metody normálně fungují :/

Editoval mimacala (26. 6. 13:13)

dakur
Člen | 356
+
0
-

Ahoj, máš zapnutý ten vývojový režim, jak je psáno na odkázané stránce? A práva do log a temp složky? S tím by se bílá stránka zobrazit neměla. Pokud přesto, zkus prostě postupně odstraňovat kód z daného presenteru, až do chvíle, kdy se to rozjede. Tím zjistíš, kde je problém. Příp. zkus krokovat s debuggerem (např. xDebug)