Contributte\Form-multiplier AJAX addCreateButton

FilipDolezal
Člen | 8
+
0
-

Dobrý den,
celý den se snažím zAJAXovat createButton a removeButton u Contributte\Form-multiplier.
Ať zkusím cokoliv, tak se stránka stejně refreshne. Nevím, kde je chyba.

V presenteru si vytvořím formulář.

$multiplier = $form->addMultiplier('multiplier', function (Nette\Forms\Container $container, Nette\Forms\Form $form) {
  $container->addText('nejakyInput');
}, 1, 10);

$multiplier->addCreateButton('Přidat řádek')
->addOnCreateCallback(function (Contributte\FormMultiplier\Submitter $submitter) { //Submitter nebo SubmitButton?
  $submitter->onClick[] = function () : void {
    $this->redrawControl("formSnippetArea");
    $this->redrawControl("multiplierSnippet");
  };
});

$multiplier->addRemoveButton('Smazat')
->addOnCreateCallback(function (Nette\Forms\Controls\SubmitButton $submitter) { //Submitter nebo SubmitButton?
  $submitter->onClick[] = function () {
    $this->redrawControl("formSnippetArea");
    $this->redrawControl("multiplierSnippet");
  };
});

a v Latte poté vykreslím formulář

{block content}
{snippetArea formSnippetArea}
	<form n:name="myForm">
		...
		{include multiplierBlock}
	</form>
{/snippetArea}
{/block}

{define multiplierBlock}
{snippet multiplierSnippet}
	<div n:multiplier="multiplier">
		{input nejakyInput}
  	{btnRemove 'class' => 'ajax'}
	</div>
	{btnCreate multiplier, class => 'ajax'}
{/snippet}
{/define}

Proč se mi to nechce zajaxovat? Musím zajaxovat celý formulář?
Za jakékoliv rady budu moc vděčný :)

Pepino
Člen | 126
+
0
-

Máš nalinkované naja.js nebo nette.ajax.js?

FilipDolezal
Člen | 8
+
0
-

Pepino napsal(a):

Máš nalinkované naja.js nebo nette.ajax.js?

vojtech-dobes/nette.ajax.js