[2009-07-24] CurlyBracketsFilter má nové makro {default} a syntax

Upozornění: Tohle vlákno je hodně staré a informace nemusí být platné pro současné Nette.
David Grudl
Nette Core | 7769
+
0
-

Aby se minimalizovalo používání konstrukce isset(...) v šablonách, lze použít nové makro {default param => value}, které nastaví výchozí hodnoty pro nedefinované proměnné.

Jde vlastně o obdobu makra {assign} s tím rozdílem, že existující proměnné nepřepíše.

V obou makrech lze používat novou syntax:

{assign 'param' => 'value'}

{assign param => value}

{assign param => value, param2 => 123}

{default param => value, param2 => 123}
Petr Motejlek
Člen | 293
+
0
-

Hezký, to se hodí ;).